حمايت آمريكا از تروريسم و راهكار حقوقي مقابله با آن

خبرهاي واصله از عراق نشان مي دهد كه آمريكا نه تنها پس از اشغال عراق با منافقين كه خود آمريكا نيز رسما به تروريست بودن آن اعتراف كرده است و نام آن را در ليست تروريستها قرار داده است برخورد نكرده است، بلكه به آنها اجازه داده است كه به طور مسلح باقي مانده و بتوانند به توطئه هاي تروريستي خود عليه ملت ايران ادامه دهند.
خبرهاي منتشره در رسانه هاي گروهي حاكي از استفاده آمريكا از مزدوران منافق براي سركوب مردم عراق است كه شعار استقلال عراق و لزوم خروج نيروهاي اشغالگر را فرياد مي زنند.
آخرين اخبار حتي حكايت از تسليح منافقين به سلاح هاي پيشرفته براي ادامه فعاليت هاي تروريستي عليه ايران دارد.
چنين اقدامي دور از انتظار نيست. در حقيقت منافقين مزدوران حقوق بگير سازمان هاي جاسوسي سياي آمريكا و موساد اسرائيل بوده اند.

منافقين و صدام


حضور انها در كنار صدام در زمان جنگ عراق عليه ايران به توصيه آمريكا و اسرائيل بوده است و بر اساس اعلام منافقين آمريكايي ها قبل از جنگ محل بمباران مقر منافقين را به آنها اطلاع داده بودند تا انها بتوانند نيروهاي خود را به موقع جابجا كنند.

نامه سرگشاده به صدام


در نامه سرگشاده اي كه اينجانب در 30 مهرماه خطاب به صدام حسين در رسانه هاي گروهي منتشر كردم و فرداي آن روز در برخي رسانه ها چاپ شد آمده است:
«ضمنا لازم است كه در مورد سازمان منافقين كه در عراق پايگاه و حضور دارند نيز تاكيد كنم كه گروهي كه به ملت خويش خيانت كند و به دشمن متجاوز به ميهن خويش بپيوندد و براي موشك باران هموطنان خويش به شما گرا بدهد. نمي‌تواند مورد اعتماد شما قرار گيرد.
آنها مطمئنا دستشان در دست آمريكا و اسراييل است و با سازمان‌هاي جاسوسي آنها همكاري دارند و بلكه در استخدام آنها هستند. اگر در زمان جنگ نيز با شما عليه ايران همكاري مي‌كردند، به خاطر درخواست آن سازمان‌هاي جاسوسي بود.
اينكه سازمان منافقين توسط آمريكا در ليست سازمان‌هاي تروريستي قرار گرفته است، شما را فريب ندهد. اين اقدام آمريكا اقدامي نمايشي و فريبكارانه است. منافقين همين چند روز پيش در كنار كاخ سفيد كنفرانس مطبوعاتي داشتند و از حمايت اعضاي كنگره امريكا از خود خبر دادند . همان كنگره اي كه از جنايات رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين حمايت مي‌كند و مجوز حمله به عراق را براي كاخ سفيد صادر كرد.
منافقين قطعا با آمريكا و اسراييل عليه شما همكاري كرده و مي‌كنند و خواهند كرد. آنها جز مزدوري چاره اي ندارند .مزدوري و جنايت پيشگي ماهيت آنها است . چه در غير اينصورت، براي شما در تجاوز به ميهنشان و در قتل هموطنانشان همكار نمي‌كردند.
ضرب المثل معروفي در فارسي است كه مي‌ گويد:

نيش عقرب نه از ره كين است ---------- اقتضاي طبيعتش اين است


عملكرد منافقين اقتضاي مزدوري، جاسوسي و خود فروشي است كه ماهيت اين گروه جنايتكار است، گرچه، منافقين از ملت بزرگ ايران كينه نيز به دل دارند، زيرا ملت آگاه و هشيار ايران ماهيت آنها را شناخته و دست رد به سينه تبهكار اين گروهك جاسوس زده بود.
اگر مي‌خواهيد به سازمان‌هاي جاسوسي سيا و موساد و اينتليجنت سرويس، ضربه اي محكم بزنيد، اين مزدوران را دست بسته تحويل ايران دهيد و مطمئن باشيد كه آمريكا و اسراييل و انگلستان را از اين بابت عزا دار خواهيد كرد.
اگر به مقر آنها شبيخون بزنيد و اسناد موجود در آنجا را مورد بررسي قرار دهيد، خواهيد ديد كه همين الان، عليه شما به نفع آمريكا و اسراييل جاسوسي مي كنند.»تحولات بعد از اشغال عراق صحت ارزيابي فوق را اثبات كرد.

دادگاه هاي فرمايشي آمريكا


نكته قابل توجه آنكه دادگاه‌هاي آمريكا، جمهوري اسلامي ايران را به پرداخت بيش از 5/2 ميليارد دلار غرامت به خانواده كساني كه در لبنان يا فلسطين توسط گروههاي لبناني يا فلسطيني به گروگان گرفته شده يا كشته شده‌اند محكوم كرده است. اين مبلغ كلان فقط مربوط به 12 پرونده از شكايات عليه جمهوري اسلامي بوده است.
هنوز حكم بيش از 45 پرونده شكايت مشابه ديگر عليه ايران صادر نشده است، كه با روال دادگاه‌هاي فرمايشي آمريكا، ايران به پرداخت ميلياردها دلار غرامت ديگر محكوم خواهد گرديد.
اخيرا نيز بستگان كساني كه در بيروت در مقر نظاميان آمريكايي و در يك انفجار كه مسلمانان لبنان آن را در دفاع از كشورشان و براي خروج آمريكا از كشورشان منهدم كردند و نظاميان اشغالگر جان خود را از دست دادند عليه ايران شكايت كرده و تقاضاي 5 ميليارد دلار خسارت كرده اند.
توجيه اين دادگاه‌ها نيز اين است كه ايران از گروههاي حماس و حزب‌ا... لبنان حمايت مي‌كرده، پس در اقداماتي كه آنها مرتكب شده‌اند شريك است و بايد خسارات آنرا بپردازد.

راهكار حقوقي مقابله با آمريكا


بر اساس همين منطق، مي‌توان گفت كه منافقين در زمان ارتكاب عمده ترورهاي خود در ايران، در آمريكا داراي دفتر و حساب بانكي و صندوق پستي و نشريه بودند و بارها مورد حمايت شخصيتهاي سياسي و سناتورهاي آمريكايي قرار گرفتند و مراودات و همكاري زيادي با سازمان سيا داشتند. كشور آمريكا در حقيقت يكي از مراكز برنامه ريزي ترورها توسط اين گروه بوده و راديو آمريكا به كرات از اين سازمان حمايت كرده‌ است. نشريات منافقين در خارج از كشور در آن ايام، پر است از مطالبي كه حمايت آمريكا از آنها را نشان مي‌دهد. بنابر اين، بستگان شهداي ترورها و نيز خسارت ديدگان از ترورهاي منافقين مي‌توانند در دادگاه‌هاي ايران از آمريكا شكايت كنند.
اينكه آمريكا، نام اين سازمان را در ليست سازمانهاي تروريستي قرار داده، به پي‌گيري اين امر كمك مي‌كند.

صلاحيت دادگاه هاي ايران


با توجه به اينكه قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مصوب 1378، قربانيان ايراني اين نوع ترورها و جنايات را مجاز به طرح شكايت عليه كشورهاي خارجي كرده است و نظر به اينكه آمريكايي‌ها با استناد به بند 201 قانون ضد تروريسم مصوب 1996 كنگره آمريكا كه به قربانيان و آسيب ديدگان تروريسم اجازه مي‌دهد، در دادگاه‌هاي آمريكا به شكايت از هر دولتي كه در امور تروريستي درگير بوده‌اند و يا به گونه‌اي از آن پشتيباني كرده‌اند بپردازند و درخواست غرامت بكنند، مناسب است ايرانياني كه قرباني جنايات گروه‌هايي كه مورد حمايت آمريكا واقع شده‌اند و آسيب ديدگان از اين جنايات، در دادگاه‌هاي ايران، از دولت آمريكا شكايت بكنند.
نه تنها قربانان ايراني تروريسم و بستگانشان كه در گذشته مورد حمله تروريستها قرار گرفته اند مي توانند به دادگاه هاي كشور مان شكايت كنند، بلكه از اين پس نيز با توجه به حمايت مستقيم آمريكا از منافقين پس از اشغال كشور عراق توسط آنها، مسئوليت و مشاركت امريكا در ترورهايي كه از اين پس صورت بگيرد بيشتر از پيش خواهد بود.
چندي قبل به دنبال شكايت يك ايراني در دادگاه هاي ايران از آمريكا، قاضي دادگاه حكمي صادر كرد مبني بر اينكه آمريكا بايد 500 ميليون دلار غرامت به فرد مذكور بپردازد.
گرچه صدور احكام مشابه در دادگاه‌هاي ايران عليه آمريكا، در شرايط كنوني منجر به دريافت خسارات (در وضعيت فعلي) براي قربانيان جنايات حمايتهاي آمريكا از جنايتكاران نخواهد شد، ليكن از ديدگاه ديپلماتيك و تبليغاتي، حربه‌اي كارساز عليه آمريكا خواهد بود.
مناسب است دستگاه ذي ربط و نيز سازمان هاي غير دولتي براي طرح چنين شكاياتي در دادگاه هاي كشور قربانيان تروريسم را ياري كنند.
ضمنا در صورت وقوع هر جنايتي در شرايط كنوني توسط منافقين كه در كنف حمايت مستقيم آمريكا قرار دارند، بايد به تبليغات جهني گسترده دست زد و كوس رسوايي حمايت آمريكا از تروريسم را به صدا در آورد.
ضمنا مناسب است عراقي هايي كه به هر ترتيبي قرباني جنايت منافقين در عراق در همكاري با صدام شده اند، هم در دادگاه هاي عراق به محض تشكيل و در دادگاه هاي بين المللي و كشورهاي ثالث شكايت كنند و بر هزينه حيثتي آمريكا در حمايتش از منافقين بيافزايند.
متاسفانه دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي كه وظيفه دارد چنين روندي را در مقابله با آمريكا هماهنگ نمايد، بدون هيچ توجيحي، در اين رابطه كوتاهي كرده است. اميد است اين كوتاهي را به نحو مناسب جبران نمايد.

/ 0 نظر / 25 بازدید