داستان دشت عباس

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

محمد حسن قديری ابيانه

13/11/1383<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شايد كسي داستان ساخت تونل سد كرخه به دشت عباس را به خاطر نداشته باشد. خاطرم هست و شايد ساير همسفراني كه در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در يكي از سفرهاي ايشان به مناسبت آغاز بخشي از عمليات اجرايي ساخت سد همراهمان بودند نيز به خاطر داشته باشند. البته شايد هم غبار زمان بر آن نشسته باشد.

در آن زمان معاون ارتباطات دفتر رئيس جمهور بودم و به‌همين دليل در تمامي سفرها و برنامه‌ها رئيس‌جمهور را همراهي مي كردم. آن سفر هم با هدف آغاز بخشي از عمليات اجرايي ساخت سد و بررسي روند اموراجرايي انجام شد و مسئولين وزارت نيرو به تشريح وضعيت سد و اهداف آن پرداختند.

آنها مي گفتند سد كرخه بيش از هفت ميليارد متر مكعب گنجايش دارد وحدود 300هزار هكتار زمين را زير كشت آبي خواهد برد.

گفتن همين نكات به آقاي هاشمي كافي بود تا آقاي هاشمي كه در محاسبات رياضي بسيار دقيقو به اندازه‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري در زمينه‌هاي مختلف مسلط هستند و مي دانستند كه حجم آب سد معادل 38 برابر سد كرج  بوده و زميني كه به زير كشي آبي مي رود معادل زميني به عرض سه كيلومتر و طول هزار كيلومتر يعني طولي بيش از جاده تهران مشهد است به طرح سوالاتي بپردازند. سوالات كارشناسي آقاي هاشمي در بازديدها شهره خاص و عام است. كارشناسان و مسئولين مي دانند كه در ديدار با آقاي هاشيمي بايد خود را از قبل آماده كنند تا به سوالات متعدد ايشان پاسخ گويند و اينگونه نيست كه بتوان با طرح پاسخ‌هاي ساده از موضوع عبور كرد. هاشمي به زنگنه وزير وقت نيرو و سايرين گفت : كه مقدار آب سد كرخه بيش از مقدار مورد نياز براي آبياري آن مقدار زمين است . آنها پاسخ دادند كه اين تمام زميني است كه امكان انتقال آب به آنها وجود دارد.

هاشمي گفت: در نزديكي اينجا زمينهاي دشت عباس قرار دارد كه چند ده هزار هكتار وسعت دارد و براي كشت مناسب است و اگر آب آن تامين گردد به دشتستان سرسبزي تبديل خواهد شد.

گفتند بين سد كرخه و آن منطقه چند كيلومتر تپه (يا كوه) قرار گرفته است و لذا امكان رساندن آب وجود ندارد. هاشمي گفت با ساخت تونل مي توان آب را به آنجا رساند. گفتند سطح رودخانه كرخه پايين‌تر از زمينهاي دشت ‌عباس است و بايد هزينه سنگيني براي پمپاژ آب متقبل شد. هاشمي گفت: وقتي سد ساخته شود ارتفاع آب بالاتر از سطح رودخانه خواهد بود و شايد بتوان با ساخت تونل آب كرخه را به دشت عباس منتقل كرد. شايد هم به صورت ثقلي امكان پذير شود و پرسيد: آيا اين امكان را مطالعه كرده‌ايد؟ پاسخ منفي بود. همانجا دستور دادند كه شما اين امكان را مطالعه كنيد.

به تهران بازگشتيم اما اين آخرين سفر به كرخه نبود. باز هم به كرخه رفتيم و بازهم مسئولين آنجا بودند. وزير نيرو پشت تريبون رفت و گزارش داد كه مطالعات گسترده‌تري در مورد سد كرخه صورت گرفته و مشخص شده است كه با يك تونل به طول حدود شش كيلومتر مي‌توان آب را از سد كرخه به صورت ثـقـلي و بدون نياز به پمپاژ به دشت‌عباس رساند و هزاران هكتار زمين آنجا را به زير كشت آبي برد . هاشمي خوشحال بود و از زحمات آنها تشكر كرد. نه او و نه مقامات وزارت نيرو هيچ يك   به اين نكته اشاره نكردندكه اين پيشنهاد از خود رييس‌جمهور بوده است . نتيجه مهم بود. زمين هاي تشنه دشت عباس سيراب مي شدند و سرسبز.

درست نمي دانم كه چند نفر در ايران با شنيدن حجم 7ميليارد متر مكعبي سد كرخه و300هزار هكتار زميني كه مي خواهد به زير كشت آبيبرود مي توانستند  

/ 0 نظر / 70 بازدید