فساد بزرگ در حزب همبستگی قابل پيگرد قانونی است.

برخي نهادها قرارشده 200 هكتار زمين در مجاورت شهرك "بهارستان " شاهرود براي واگذاري به مردم در اختيار دفتر حزب همبستگي قرار دهند!
بر اساس اطلاعات دريافتي - دفتر " حزب همبستگي ايران اسلامي " در شاهرود، از متقاضيان دريافت زمين ارزان قيمت در اين شهر نامنويسي مي كند.
اين دفتر فرمهايي را تكثير كرده و دراختيار مردم قرار داده كه متقاضيان با پركردن آن در نوبت قرعه كشي و دريافت زمين قرار مي گيرند.
دبير دفتر حزب همبستگي ايران اسلامي در شاهرود اين اقدام را تاييد کرده و اظهار داشت : اين اقدام با هدف خدمت به مردم و نيز تبليغات صورت مي گيرد و افراد ثبت نام كننده براي دريافت زمين ،به عنوان اعضاي حزب محسوب نخواهند شد.
" محسن نظيري " با بيان اينكه "طرح ضربتي اسكان " براي اولين بار در كشور در شاهرود اجرا مي شود گفت : تاكنون و طي مرحله اول نامنويسي حدود چهار هزار و 500 نفر براي دريافت اين زمين ها تقاضا داده اند. وي افزود: با هماهنگي بعمل آمده با برخي نهادها قرارشده 200 هكتار زمين در مجاورت شهرك "بهارستان " شاهرود براي واگذاري به مردم در اختيار اين دفتر قرار گيرد.
"غلامحسين مقدس" افزود: دفتر نمايندگي اين حزب اخيرا مبادرت به اخذ مجوز يك شركت ساختماني كرده تا اقدامات مربوط به واگذاري زمين را از آن طريق انجام دهد.
دفتر حزب همبستگي ايران اسلامي اخيرا براي فعاليت در شاهرود مجوز گرفته و نمايندگي اين حزب هنوز عضوگيري نكرده است.
ملاحظات:
بلا شک اقدام نهاد هاي مورد اشاره در ارائه زمين به اين حزب براي توزيع زمين بين مردم در صورت صحت يک فساد محسوب مي گردد و قابل پيگرد قانوني است.
اين حزب نيز با ورود به اين وادي نشان داد که زمينه زيادي براي درگير شدن در مفاسد اقتصادي و سوء استفاده هاي جناحي را دارد.

/ 0 نظر / 34 بازدید