مقايسه مواضع انگليس قبل و بعد از انقلاب

این همان انگلیس 30 سال پیش است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کیهان 28/12/1382

راديو فردا روز چهارشنبه 27 اسفند 82 گفت : "ريچارد دالتون " سفير بريتانيا در تهران به بازرگانان هم وطن خود توصيه كرد، سرمايه گذاري در ايرانرا با احتياط انجام دهند.

پس از استعفاي "لرد تمپل موريس" از مقام رياست اتاقبازرگاني ايران و انگليس و جانشيني "لرد لومونت " وزير خزانه داري اسبق بريتانيا بهاين سمت ، "ريچارد دالتون " سفير اين كشور در ايران در جمع اتاق بازرگانان صحبتكرد.

رادیو فردا به نقل از یکی از حاضران در جلسه می گوید: سخنراني ريچارد دالتون باتوجه به حساسيت هاي موجود بديهي است كه با كلمات حساب شده اي اين سخنراني ايشانانجام گرفت .

وی گفت که:  ايشان در پايان صحبتخود، آن نتيجه گيري كه مي خواستند بكنند و آن الگويي را كه مي خواستند از خودشانباقي بگذارند، انجام دادند.

وي به نقل از سفير بريتانيا افزود كه اوضاع ايرانامروز در شرايط نامعلومي است و بازرگانان بخصوص كه دنبال منافع مالي خودشان هستندبايد نهايت احتياط را در پيش بگيرند. كلمه احتياط به هر حال سفارشي بود كه ايشان بهافرادي كه در آن اجتماع حضور بهم رسانيده بودند، كردند

سال 1352 (سی سال قبل)

سفیر انگلستان در ایران: به ایران فقط اجناس مصرفی بفروشید.

آنتوني پارسونزآخرين سفير انگليس در رژيم شاه كه پس از 5 سال سفارت و فقط 5 روز قبل از فرار شاهاز كشور، ايران را ترك كرد در كتاب خود تحت عنوانغرور و سقوطمتن اظهاراتشرا در سال 1974 ميلادي (1352 شمسي) خطاب به بازرگانان انگليس و كساني كه دست اندركار تجارت و معامله با ايران بودند، چنين به رشته تحرير در آورده است:

".... نخستين كاري كه اينجا مي‏كنيد اين است كه تا مي‏توانيد كالاهايتانرا بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه‏گذاري كنيد كه براي فروش كالايتان چاره‏اي جز اينكار نداشته باشيد. اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه‏گذاري كنيد به ميزان حداقلممكن، سرمايه‏گذاري كنيد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستانوارد شود، مانند صنايع مونتاژ كه در واقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليسي در ايراناست. در اين محدوده و با توجه به اين نكات، من معتقدم كه ايران، يكي از بهترينبازارهايي است كه شما مي‏توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيداكنيد."

آنتونی پارسونز، مطلب مذکور را در صفحه 30 کتاب خود تحت عنوان غرور و سقوط، که توسط آقای منوچهر راستين ترجمه و توسط انتشارات هفته، در تهران در سال 1363 به فارسی منتشر شد درج کرده است.

اظهارات سفير انگليس كه در اوج روابط حسنه انگليس با رژيم شاه بيانشده، نشاندهنده ماهيت سياست انگليس نسبت به ايران و ساير ملل جهان سوم مي‏باشد.مسلماً توصيه مقام‌هاي انگليسي به كساني كه مسئوليت طراحي و سازماندهي امورقانون‏گذاري، اقتصادي، گمركات، تبليغات و... ايران را به عهده داشته‏اند نيز درراستاي همين سياست، براي رشد مصرف گرايي در ايران بوده است. آمريكا نيز همين سياسترا در مورد ايران داشته است.

اما توطئه عليه ملت‌هاي مسلمان و ساير كشورهاي جهانسوم، يك سياست ديرينه است كه آمريكا از سالها قبل آنرا دنبال ميكرده است و طبيعتاانگلستان نيز كه در سياستهاي استعماري خود، از قرنها پيش به اجرا در آوردهبود. اظهارات سفیر انگلیس در زمان شاه با اظهارات سفیر انگلستان در حال حاضر یک خط را دنبال می کند. مقایسه این دو اظهار نظر دشمنی انگلستان با ملت ایران را به نمایش می گذارد.

 

برای درک بهتر سیاست انگلستان توجه به اظهارات جرالد سگال می تواند مفید واقع گردد.

جرالد سگال مدير مطالعات انستيتو  بين‏المللي استراتژيك لندن كه در هفته نامه آمريكايي نيوزويك در فروردين ماه 1377 منتشر شده است، عمق سياست غرب در قبال ايران را نشان مي‌دهد. وي مي‏گويد:

 " ... غرب بايد به شيوه‏اي كه كمونيسم را مهار و آلوده كرد با ساير دشمنان خود عمل كند ....  آلوده سازي، شيوه‏هاي فراواني دارد كه تجارت با دشمن و .... از راههاي اصلي آلوده‏سازي جوامع است.... اكنون نيز بايد يك استراتژي دوگانه مهار و آلوده‏سازي در دستور كار باشد... مهار كافي نيست و آلوده‏سازي مهمتر است. ... خوشبختانه آلوده‏سازي شيوه‏هاي فراواني دارد كه تجارت با دشمن (در كالاهاي غير استراتژيك) و .... از جمله آنهاست ..."

) منبع: جرالد سگال مدير مطالعات انستيتوى بين المللى استراتژيك لندن در هفته نامه آمريكايى نيوزويك در فروردين ماه 1377 بر مطلب مذكور تاكيد كرده بود.)

            همچنين انستيتو سياست خاورميانه واشنگتن،  نتيجه مطالعات سال 2000  خود را منتشر نموده است و در آن تأكيد كرده است كه:

" ... صادرات كالاهاي مصرفي به ايران بايد از سر گرفته شود، اين كار باعث كم شدن ارز خارجي موجود در ايران خواهد شد ..."

(منبع: روزنامه كيهان مورخ 1380/1/18 به نقل از گزارش گروه مطالعات رياست جمهورى انستيتو سياست خارجى واشنگتن به نقل از اينترنت به آدرس     www.Washingtonninstitute.org/pubs/psg.pdf//:P http})

 

ممكن است تصور شود كه سياست‌هاي فوق مربوط به دشمني غرب با ايران در نظام جمهوري اسلامي ايران است. اسناد و مدارك فوق نشانگر آن است كه غرب اصولا با ملل مسلمان خصومت داشته است و سياست خويش عليه مسلمانان را حتي در زمان رژيم‌هاي دست نشانده نيز دنبال مي‌كرده و اصولا براي اعمال همين سياستها بوده است كه با كودتا و هزار ترفند و توطئه ديگر، رژيمهاي مزدوري را بر كشورها حاكم مي‌كرده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید