دلايل ناكامي جبهه دوم خرداد

 ترجيح دادن منافع حزبي و شخصي موجب رويگرداني مردم از جبهه دوم خرداد شد

سرويس: سياسي اجتماعي   نوع: مصاحبه تاريخ: 82/12/17   ساعت: 14:39<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خبرگزاري فارس: يك كارشناس مسائل استراتژيك ،ترجيح دادن منافع حزبي، شخصي و جناحي بر نيازها و اولويتهاي كشور را از عوامل ناكامي و رويگرداني مردم از جبهه دوم خرداد دانست.

محمد حسن قديري ابيانه در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: افراد اصول گراي جبهه دوم خرداد براي جذب افراد بيشتر، افراد غير اصول‌گرا را به جمع خود پذيرفتند كه هيچ تعهدي به نظام اسلامي، آرمانهاي انقلاب و امام و قانون اساسي نداشتند.
وي با بيان اينكه، به تدريج امور از دست اصول گراها خارج و به افراد منحرف و غير اصول گرا سپرده شد، تصريح كرد: هنگاميكه آنها از آرمانهاي انقلاب دور شده و به سمت قدرت طلبي پيش رفتند، علي‌رغم شناخت دقيق از نيازهاي كشور و اولويتهاي آن، منافع حزبي، جناحي، شخصي و گروهي را بر منافع ملي و مردم و نظام ترجيح دادند و به انحاء مختلف تلاش كردند قدرت را حفظ كنند.
اين كارشناس مسائل استراتژيك ياد آور شد: مردم متوجه اين تحولات بودند و در نتيجه از اين جبهه روي برگرداندند.
قديري ابيانه اتكاء جبهه دوم خرداد به حمايت خارجي‌ها را از ديگر عوامل ناكامي اين جبهه دانست و گفت: تهديد خارجي را براي خود فرصتي دانستن عملي ضد ارزشی است و هوشياري مردم انزواي گروه را موجب گرديده است.
وي افزود: نمود اين امر در انتخابات شوراي شهر بود كه عليرغم نبود نظارت شوراي نگهبان، و عدم رد صلاحيتها و با وجود تبليغات گسترده و حمايت راديوهاي بيگانه از آنها شاهد شكست فاحش آنها بوديم.
اين كارشناس مسائل استراتژيك با بيان اينكه، جبهه دوم خرداد انتخابات شوراها را هشداري براي خود تلقي نكرد و رويه خود را تغيير نداد و به روشهاي تخريبي بيشتري روي آورد ياد آور شد: اين امر موجب از دست دادن حمايت افكار عمومي و اعلام بيزاري مردم از آنها در انتخابات مجلس هفتم شد.
قديري ابيانه تصريح كرد: مردم ما مردمي استقلال طلب و با عزت هستند و خاطره دخالتهاي استعمارگران را فراموش نكردند و بنابراين حمايت نيروهاي بيگانه از اين عناصر تاثير فراواني در انزواي اين گروه نزد افكار عمومي داشت.
وي گفت: سران اين گروه‌هاي افراطي حمايت خارجي از خود را به رخ مردم كشيدند و حتي عدم حمايت نيروهاي خارجي از اصول گراها را از نقاط ضعف آنها بر شمردند.
اين كارشناس مسائل استراتژيك با اشاره به نصب تابلويي انگليسي توسط نمايندگان متحصن بر بالاي سر خود در زمان تحصن افزود: این اقدام نشان داد که مخاطب عمل «ها خارجی ها هستند. آنها تصور مي‌كردند تحصن مي‌تواند شوك داخلي داشته و زمينه را تغيير داده و حمايت از دست رفته در افكار عمومي را برگرداند و مردم نيز نشان دادند كه فريب نمي خورند.
قديري ابيانه با بيان اينكه نام بردن برخي افراد متحصن از سوي آمريكا در قطعنامه كنگره آمريكا لكه ننگي در پرونده آنهاست، تصريح كرد: آنها با شكستي كه خوردند و با اميد به حمايتهاي بيگانه تصور مي‌كنند مي توانند به قدرت بازگردند و مردم را فريب دهند و اكنون نيز استراتژي دامن زدن به توقعات بالاتر از امكانات كشور را در دست دارند.
وي ياد آور شد: مجلس هفتم با بررسي منابع مالي احزاب مي تواند، ماهيت گروه‌ها را بر مردم آشكار كند.
انتهاي پيام/

/ 0 نظر / 24 بازدید