اهداف مشترك آمريكا در ايران و عراق

دكتر محمد حسن قديري ابيانه، كارشناس مديرت امور استراتژيك
ghadiri@email.com
http://ghadiri.persianblog.ir
۸/2/1382


اخيرا رابط ويژه پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا با كنگره آمريكا مطالبي بيان كرده كه با دقت در آن مي توان به عمق هدف آمريكا عليه ايران پي برد. اين ژنرال آمريكايي گفته است كه:
ما بايد دو سلاح رژيم ايران را تضعيف كنيم: ايدئولوژي و نظامي. چون پس از آن اگر بجنگيم، تلفات كمتري خواهيم داد.
جمله فوق نشان مي دهد كه هدف از تهاجم فرهنگي و تضعيف ايدئولوژيك ايران، دادن تلفات كمتر در تهاجم نظامي به ايران است!
پس برنامه اصلي آن ها تهاجم نظامي است و طبيعتا در صدد هستند كه در تهاجم با ايران تلفات كمتري داشته باشند
اين ژنرال آمريكايي اذعان داشته است كه: ايراني ها همزمان با تعصب و اسلحه نظامي مي جنگند. آنها اينگونه خود را حفظ كرده اند.
آمريكايي ها به درستي فهميده اند كه تا مردم ايران از ايدئولوژي و تعصب بالاي ديني برخوردارند خوب از خود دفاع خواهند كرد و حتي دشمني قدرتمندي مثل آمريكا در صورت ارتكاب تجاوز به ايران از تلفات بالايي برخوردار خواهد شد.
به همين لحاظ نيز او تاكيد مي كند كه: موضع ضدآمريكايي مردم ايران از سلاح هاي هسته اي اين كشور خطرناكتر است و پژوهشگران ما (پنتاگون)، تعديل نفرت ايراني ها از ايالات متحده را نسبت به خلع سلاح هسته اي رژيم ايران داراي اولويت مي دانند.
بنابراين كساني كه در جهت كاهش تعلقات و باورهاي مذهبي مردم عمل مي كنند و نيز كساني كه در صدد كاهش تنفر عمومي از آمريكا و زمينه سازي براي برقراري رابطه با آمريكا هستند و كساني كه با نظر سنجي ها و يا نظر سازي هاي خود مدعي مي شوند كه تنفر مردم نسبت به آمريكا كاهش يافته و يا از مذهب دور شده اند، در حقيقت به آمريكا چراغ سبز براي تجاوز به كشور و كشت و كشتار مردم مي دهند و به آمريكا اطمينان مي دهند كه در صورت تجاوز به ايران تلفات زيادي نخواهند داشت. آنها در حقيقت با اين رفتار خود زمينه را براي تجاوز آمريكا و تلفات كمتر آنان فراهم مي كنند.
در جمله اين ژنرال آمريكايي دقت كنيد. او مي گويد:
ايراني ها همزمان با تعصب (غيرت ديني) و اسلحه نظامي مي جنگند، آنها اينگونه خود را حفظ كرده اند.
او نمي گويد دولت يا حكومت ايران خود را اينگونه حفظ كرده اند. بلكه تاكيد مي كنند كه "ايرانيان" اينگونه خود را حفظ مي كنند.
در حقيقت "ايرانيان" دشمن و هدف تجاوز آمريكا عنوان مي شوند و اين يك واقعيت انكار ناپذير است.
مردم ايران هنوز اين جمله وزير دفاع آمريكا در دولت هاي قبلي أمريكا را فراموش نكرده اند، آنجا كه گفته بود: "استراتژي آمريكا خشكاندن ريشه ايران به عنوان يك ملت است."
اين ژنرال آمريكايي در قسمت ديگري از بيانات خود به نمايندگان عضو كميسيون خارجي كنگره آمريكا توصيه كرده: جنگ نرم افزاري با رژيم ايران را بايد جدي بگيريد و برويد سراغ روزنامه ها، سايت هاي ارتباط جهاني (اينترنت)، نويسندگان و هنرمندان. اينها هستند كه افكار عمومي را هدايت مي كنند.
اين طبيعي است كه وقتي آمريكايي ها به سراغ روزنامه ها، نويسندگان و هنرمندان بروند به آنها نمي گويند كه لطفا كمك كنيد تا با تضعيف روحيه ديني مردم ايران، زمينه مقاومت در مقابل تهاجم آمريكا گرفته شود و آمريكا در تجاوز خود به ايران براي خشكاندن ريشه ايران به عنوان يك ملت، تلفات كمتري در بين نيروهاي متجاوز داشته باشد. بلكه مي گويند:
شما چه افراد اصلاح طلب خوبي هستيد. ما با بخش انتخابي ايران مشكلي نداريم، مشكل ما با بخش انتصابي است. ما خواستار مردم سالاري در ايران هستيم. ما مخالف شوراي نگهبان و نظارت استصوابي آن هستيم. ما مي خواهيم مردم ايران آزاد باشند و با آمريكا روابط دوستانه داشته باشند و ومطمئن باشيد كه در صورت برقراري رابطه با آمريكا و تضعيف روحيه ديني و استقرار يك نظام مردم سالار غير ديني راه توسعه و پيشرفت ايران فراهم خواهد شد.
البته اگر از آنها سوال شود كه شما اگر به انتخابي بودن مسئولين احترام مي گذاريد چرا از رژيم شاه و ساواك و شكنجه مردم حمايت كرديد؟ شما چرا با شهيد رجايي و نمايندگان پنج دوره مجلس که به اصطلاح شما انتخابي بودند مخالفت نموديد و قاتلين آنها را پناه داديد و حمايت كرديد؟ شما چرا با دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني و مقام معظم رهبري در دوران رياست جمهوريشان كه منتخب مستقيم مردم بودند دشمني ورزيديد؟ جواب آنها چه خواهد بود؟
اگر از آنها سوال شود كه شما چرا از ديکتاتوري صدام در تجاوز به ايران حمايت كرديد و براي كشتار مردم بيگناه ايران انواع و اقسام سلاح هاي كشتار جمعي را در اختيار او قرار داديد؟ چه جوابي خواهند داد؟
اگر از آنها سوال شود كه شما چرا اعلام كرده ايد كه از تشكيل جمهوري اسلامي به سبك ايران در عراق حتي اگر اكثريت مردم عراق در يك انتخابات دموكراتيك خواستار آن باشند جلوگير خواهيد كرد، چه جوابي خواهند داد؟
وقتي آنها براي خواست مردم عراق اهميت قائل نيستند و مءرح مي كننى كه براي مردم عراق فقط در چهار چوبي كه بوش و رامسفلد تشخيص مي دهند حق انتخاب قائلند، چه كسي باور مي كند كه آنها براي آراي عمومي در ايران احترام قائلند؟!
استراتژي آمريكا در ايران، همانطور كه ذكر شد، تضعيف باورهاي ديني با هدف تلفات كمتر در جنگ با ايران است. اين استراتژي را آمريكا در عراق نيز پيش خواهد گرفت. يعني تلاش براي تضعيف اعتقادات ديني و رواج فساد و فحشا در عراق براي دادن تلفات كمتر در راه اشغال دائمي اين كشور اسلامي و غارت منابع نفتي آن.

-------------------------------


با اين مقدمه توجه شما را به اصل خبر جلب مي نمايم:
روزنامه كيهان مورخ 24/1/1382:
ژنرال «گري جفرسون» رابط ويژه پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) با كميسيون خارجي كنگره آمريكا در نشست مشترك روز جمعه 21/1/1382 خود با نمايندگان عضو كميسيون مذكور گفت: موضع ضدآمريكايي مردم ايران از سلاح هاي هسته اي اين كشور خطرناكتر است و پژوهشگران ما (پنتاگون)، تعديل نفرت ايراني ها از ايالات متحده را نسبت به خلع سلاح هسته اي رژيم ايران داراي اولويت مي دانند.
وي تصريح كرد: (خانم) رايس (مشاور امنيت ملي بوش) به جناب رئيس جمهور توصيه كرده كاستن موضع ضدآمريكايي مردم ايران را جدي بگيرد.
اين ژنرال وزارت دفاع آمريكا به نمايندگان عضو كميسيون خارجي كنگره آمريكا توصيه كرده: جنگ نرم افزاري با رژيم ايران را بايد جدي بگيريد و برويد سراغ روزنامه ها، سايت هاي ارتباط جهاني (اينترنت)، نويسندگان و هنرمندان. اينها هستند كه افكار عمومي را هدايت مي كنند.
گري جفرسون همچنين تصريح كرد: ما بايد دو سلاح رژيم ايران را تضعيف كنيم: ايدئولوژي، نظامي. چون پس از آن اگر بجنگيم، تلفات كمتري خواهيم داد.
وي با اعلام اينكه «ايراني ها همزمان با تعصب (غيرت ديني) و اسلحه نظامي مي جنگند» اظهار داشت: آنها اينگونه خود را حفظ كرده اند و ايالات متحده براي دراز مدت بايد به سياست «شكار «نخبگان» و ديپلماسي مسير2 در ميان روشنفكران ايران ادامه دهد.
گفتني است در ديپلماسي مسير2 تلاشها به ايجاد ارتباط بين عناصر به ظاهر غيرسياسي دو كشور متمركز مي شود تا پس از يك دوره رفت وآمد اساتيد دانشگاه، روزنامه نگاران، هنرمندان، ورزشكاران و امثال اينها، زمينه رواني براي ارتباط و مذاكرات سياسي نيز فراهم شود.
منظور جفرسون از سياست شكار نخبگان، شناسايي روشنفكران سرسپرده است كه مي توانند در رابطه اي دوجانبه ميان مقامات آمريكا و قشرهايي از مردم ايران، به تدريج ذائقه مردم و افكار عمومي را به نفع اهداف درازمدت واشنگتن تغيير دهند.
آمريكا همواره از اين طريق درپي تضعيف توان دفاعي و نظامي از يك سو و تحقير آرمانهاي اسلامي و انقلابي ملت ايران بوده تا نوعي روحيه تسليم پذيري و مرعوبيت را در برابر «سلطه جهاني» ترويج كند.
گري جفرسون در نشست خود با اعضاي كميسيون خارجي كنگره آمريكا اين مطلب را نيز متذكر شده بود: شما (سياستمداران) نتوانستيد از اكثريت جوان جمعيت ايران، دوستداران بسياري براي آمريكا بسازيد، پس آنها براي ما (نظاميان) يك مانع طبيعي محسوب مي شوند.

/ 0 نظر / 24 بازدید