يارانه بنزين

بسمه تعالي
يارانه بنزين پاترول در تهران هر ساعت هزار تومان
يارانه بنزين از يارانه كالاهاي اساسي بيشتر است
واردات بنزين 27 برابر بودجه دفتر مناطق محروم
يارانه متوسط بنزين براي تردد هر خودرو در تهران ساعتي 600 تومان
دكتر قديري ابيانه
27/3/1383

هر خودرو در تهران از بابت حركت در ترافيك موجود درهر ساعت حدود 600 تومان از بيت المال عمومي به عنوان يارانه بنزين مي بلعد.
بر اساس اعلام سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور - مصرف سيكل شهري خودروهاي سواري به استناد محاسبات انجام شده به طور متوسط 5/3 ليتر در هر ساعت ارزيابي شده است.با توجه به مطلب فوق و قيمت واقعي بنزين در شرايط فعلي كه حدود 250 تومان است و مصرف كننده فقط 80 تومان آن را پرداخت مي كند و مابقي يعني 170 تومان در ليتر به عنوان يارانه بنزين محسوب مي گردد مي توان نتيجه گرفت كه يك خودرو در تهران به طور متوسط 875 تومان بنزين مصرف مي كند كه فقط 280 تومان آن را خود مصرف كننده مي پردازد و مابقي يعني 595 تومان آن يارانه بنزين است كه از بيت المال عمومي هزينه مي شود.
با توجه به مصرف بالاي خودروهايي مثل پاترول مي توان نتيجه گرفت كه يارانه بنزين مصرفي براي پاترول در هر ساعت معادل هزار تومان است.
يارانه سالانه بنزين در كشور حدود 3 هزار ميليار تومان است كه بالاتر از رقم 2700 ميليارد توماني كالاهاي اساسي در كشور است.
در حالي كه كالاهاي اساسي به طور مساوي بين مردم توزيع مي گردد در مورد يارانه بنزين عملا سهم دهك اول جمعيتي كشور يعني 10 در صد از ثروتمندترينهاي كشور حدود 40 برابر سهم دهك آخر جمعيتي كشور يعني فقير ترين هاي كشور مي باشد.
به دليل اسراف در مصرف پيش بيني مي شود كه دولت ناچار به واردات 5/2 ميليارد دلار بنزين از خارج شود كه معادل 2200 ميليارد تومان است. اين رقم بيش از 27 برابر بودجه دفتر مناطق محروم رياست جمهوري است.
سيستم يارانه بنزين در حال حاضر به نحوي است كه هر كس بيشتر آن را مصرف كند سهم بيشتري از يارانه را به خود اختصاص داده است. در حالي كه در ساير كشورها از بنزين ماليات دريافت مي كنند و هر كس مصرف بيشتري داشته باشد ماليات بيشتري مي پردازد.
در ايران فقط حدود 75 در صد خانواده ها فاقد خودرو شخصي هستند.

/ 0 نظر / 23 بازدید