پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

مجلس و فساد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                                 بسمه تعالي با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نمایدندگان محترم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید