پست های ارسال شده در تیر سال 1382

آمريكا به نفت خاورميانه به عنوان منبع مالي جنگ جهاني سوم و مهار اروپا مي نگردد

کیهان مورخ 1/4/1382 آمريكا به منابع نفتي خاورميانه به عنوان منبع مالي مورد نياز براي تداوم جنگ جهاني سوم و عامل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید