پست های ارسال شده در فروردین سال 1382

عمق استراتژي آمريكا عليه ايران

دكتر محمد حسن قديري ابيانه، كارشناس مسائل استراتژيكghadiri@email.comhttp://ghadiri.persianblog.ir۲۶/۱/۱۳۸۲ اخيرا رابط ويژه پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا با كنگره آمريكا مطالبي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید