پست های ارسال شده در اسفند سال 1381

فهرست مقالات موجود در صفحات ضميمه

فهرست مقالات موجود در صفحه انتخابات http:entekhabat.persianblog.irضرورت آغاز به كار زودرس شوراي شهر تهرانتقويت شوراي نگهبان، راهكار تقويت جمهوريت نظاممواضع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

تقويت شوراي نگهبان، راهكار تقويت جمهوريت نظام

دكتر محمد حسن قديري ابيانه كارشناس مديريت امور استراتژيكhttp://Ghadiri.persianblog.irGhadiri@email.comhttp://community.webshpts.com/user/ghadiriabyaneh انقلاب هاي مردمي متعددي در جهان در جهت رفع سلطه زورمداران حاكم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید