پيش بينی جنگ آمريكا عليه عراق

آنچه پيش رو داريد جملاتی از مواضع اتخاذ شده از سوی اينجانب در مقالات و مصاحبه ها از بهمن سال 1380 تا پايان سال 1381 است که در آن به سياست های تجاوز گرانه آمريکا و قصد قطعی آن کشور برای حمله به عراق اشاره و تاکيد شده است.
در مورد مقالات - در مواردی که از انعکاس آن اطلاع در دسترس بوده نامه رسانه و تاريخ درج آن ذکر شده است. در مورد مقالاتی که برای رسانه های گروهی ارسال شده ولی از چگونگی انعکاس آن اطلاعی در دست نبوده فقط تاريخ آن ذکر شده است. اين نوع مقالات معمولا از سوی اينجانب برای کليه رسانه ها ارسال شده و قاعدتا در آرشيو آن رسانه ها موجود است.
ذيلا مواضع مورد اشاره ذکر می گردد:

______________________________________________


6/11/1380 - روزنامه قدس
آمريكا پروژه «برخورد تمدن ها را كليد زده است.


... در شرايط كنوني آمريكا سلطه بر جهان را تحت عنوان نظم نوين جهاني تئوريزه نموده و به بهانه مقابله با تروريزم، جنگي را با هدف سلطه بر جهان آغاز كرده است. اما فعلا اقتضا نمي كند كه آن را به شكل عريان بيان نمايد. من حمله آمريكا به افغانستان – ضعيف ترين كشور اسلامي – را پله اول از پروژه گسترده آمريكا مي دانم. ...
در اين پروژه جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه اي را دراد. هر چند كه آنها در اين شرايط نمي توانند مستقما به سراغ ايران بيايند، اما تلاش دارند، اطراف كشور ما را آن گونه كه خود مي خواهند شكل دهند....


______________________________________________


10/12/1380 - كيهان
بهانه هاي يك تهديد در يك بيانيه


زماني آمريكا دست از تهديد خود خواهد كشيد كه به اين نتيجه برسد كه تهديد و تجاوز او خساراتي بيش از آنچه كه او تحمل آن را دارد به منافعش وارد مي شود. آمريكا بايد بداند که اگر جنگي را آغاز کند، پايان آن با او نخواهد بود و منافعش در همه جهان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

______________________________________________


26/12/1380 - تلكس واحد مركزي خبر
به نقل از برنامه گفتگوي زنده شبكه خبر سيما
آمريكا نمي تواند از قدرت نظامي خود در ديپلماسي جهاني استفاده كند.


امروز رويارويي تمدن ها وارد مرحله نظامي شده و كليد جنگ جهاني سوم زده شده است ...


______________________________________________


20/1/1381 - روزنامه جمهوري اسلامي
رابطه با آمريكا - برداشت هاي ساده لوحانه و توقعات كاخ سفيد

>... آمريكا در جنگ چهاني دوم به سلطه بر بخش مهمي از جهان دست يافت و اينك، در واقع، كليد جنگ جهاني سوم را زده است تا به زعم خود، نظم نوين جهاني را كه به معني سلطه بي چون و چراي آمريكا بر جهان است، تحقق بخشد...

______________________________________________


23/1/1381
استراتژي مشترك پنهان آمريكا، انگليس و اسراييل


.... آمريكا و انگلستان، در زمان مورد نظر به عراق حمله همه جانبه‌اي را انجام خواهند داد و اخبار اين تجاوز و
نتايج و عواقب آن حداقل چند ماه افكار عمومي را به خود مشغول خواهد كرد و همه چيز را تحت شعاع خود قرار خواهد داد و جنايات رژيم صهيونيستي به فراموشي سپرده خواهد شد
... حمله آمريكا به عراق اينبار با هدف، سرنگوني رژيم صدام حسين، و حاكميت صوري عناصر مورد نظر آمريكا و در حقيقت سلطه كامل آمريكا بر عراق پيش خواهد رفت و در اين جنگ، آمريكا از هيچ جنايتي فروگذار نخواهد كرد....
... آمريكا براي حمله به عراق نياز به همراهي برخي دولتهاي كشورهاي اسلامي همجوار دارد. اما در صورتي كه بر عراق مسلط شود، نياز او كاهش خواهد يافت و اهرم سلطه آمريكا بر اين كشورها افزوده خواهد شد
... آمريكا به عراق حمله خواهد كرد و به همين دليل نيز تا قطعي شدن پيروزي آمريكا بر عراق، قيمت نفت سير صعودي را طي خواهد كرد ولي با تسلط آمريكا بر عراق سير نزولي آغاز خواهد شد و آنقدر پايين مي‌رود كه همه كشورهاي نفت خيز اسلامي از آن زيان خواهند ديد....

______________________________________________


16/٠٢/١٣٨١ - خبرگزاري ايسنا
ائتلاف براي صلح در صورت انسجام دستگاههاي حكومتي و تقويت بنيه‌ي اقتصادي و ملي مردم موفق خواهد بود


جمهوري اسلامي ايران بايد در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي مبحث ائتلاف براي صلح و گفت و گوي تمدنها را دنبال كند، اما نبايد آن را به عنوان عامل بازدارنده‌ي طرح ائتلاف براي جنگ و يا تهديدات و تجاوزات آمريكا محسوب كند.
... در واقع اين رويارويي تمدن‌ها است كه به منصه‌ي ظهور رسيده و حتي وارد فاز نظامي شده است ...
ائتلاف براي صلح دكتريني نيست كه ما را در امان بدارد بلكه مقابله همه‌جانبه و در همه عرصه‌هاي مكاني و زماني، در مقابل هرگونه تجاوز است كه مي‌تواند تماميت ارضي، استقلال و حاكميت ملي و اسلامي را حفظ و تحكيم نمايد،
... عملكرد نظامي آمريكا و تجاوز به ساير كشورها و تلاش براي سلطه بلامنازع آمريكا بر جهان كه به بهانه‌ي مبارزه با تروريسم صورت مي‌گيرد، نه تنها موجب تضعيف تروريسم نخواهد شد، بلكه به آن دامن خواهد زد.

______________________________________________


30/2/1381 - روزنامه قدس
سپتامبر گيت پيش درآمد حمله به عراق است.


به احتمال قوي حمله نظامي به عراق كه جزو سياستهاي قطعي آمريكا نيز هست صورت خواهد گرفت...
آمريكا به دنبال سرنگوني صدام و استقرار دائمي نيروهاي آمريكاي در اين كشور است و براي تحقق اين امر، نياز به تجزيه عراق دارد. لذا تجزيه عراق نيز جزو اهداف قطعي آمريكا مي باشد.
البته قرار نيست كه آمريكا رژيم عراق و صدام را سرنگون كند و جاي اين حكومت را حكومت منتخب مردم بگيرد.
.... حمله آمريكا به عراق بسياري از اخبار و تحولات جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. اسرائيل از اين فرصت براي قتل عام فلسطينيان استفاده خواهد كرد.
اين حوادث تاثيرات زيادي در افكار عمومي ملل مسلمان خواهد گذاشت، ولي آمريكا بر اين تصور است كه با سرنگوني صدام و سلطه بر عراق ديگران ناچار خواهند شد خود را با آمريكا هماهنگ نمايند...
با حمله آمريكا به عراق قيمت نفت افزايش خواهد يافت و در صورت پيروزي آمريكا بر عراق قيمت نفت روند نزولي شديدي را آغاز خواهد كرد، زيرا در صورت اشغال عراق، سياستسياست آمريكا استفاده از توان توليد صادرات نفت عراق خواهد بود.
در آن صورت استفاده از اين امكان براي شكستن قيمت جهاني نفت فراهم خواهد شد و صادرات نفت عراق بر خلاف سياست اوپك افزايش خواهد يافت....


______________________________________________


20/5/1381 - واحد مركزي خبر
تجزيه عربستان بخشي از راهبرد آمريكا در رويارويي با تمدن اسلامي است.


.... مخالفت مقامات عربستان با حمله آمريكا به عراق، امتناع از مجاز شمردن نيروهاي آمريكايي براي استفاده از خاك عربستان براي عمليات نظامي بر ضد عراق و پرهيز از مشاركت در تامين هزينه هاي نظامي حمله آمريكا به آن كشور، خشم مقامات مريكايي را بر انگيخته است..


______________________________________________


17/6/1381
بررسي ژئوپوليتيكي منطقه در آستانه حمله آمريكا به عراق


حمله آمريكا به عراق قطعي است ....
مخالفت‌هاي جهاني با حمله آمريكا به عراق رو به افزايش است و به عبارتي زمان به ضرر آمريكا است. اما اين مخالفتها مانع حمله آمريكا نخواهد شد، بلكه تنها مي‌تواند موجب تسريع در وقوع آن گردد.
با توجه به رجزخواني‌هاي گسترده و طولاني مدت آمريكا براي سرنگوني رژيم عراق، انصراف آمريكا از حمله به عراق باعث افت اعتبار و هيبت آمريكا خواهد شد و ادامه كار هيات حاكمه كاخ سفيد را با مشكل مواجه خواهد كرد.
موافقت عراق با بازرسي هيات سازمان ملل نمي‌تواند مانع حمله آمريكا به عراق شود، بلكه آمريكا از حضور هيات سازمان ملل براي شناسائي دقيق‌تر اهداف نظامي خود استفاده خواهد كرد.
آمريكا در صدد كسب موافقت و مشاركت گسترده بين‌المللي هست، ولي آماده است اين عمليات را به تنهايي نيز انجام دهد...
آمريكا در جنگ با عراق از برخي از انواع سلاح‌هاي كشتار جمعي استفاده خواهد كرد و ممكن است حتي از سلاح‌هاي هسته‌اي نيز استفاده كند. آمريكا برخي از هواپيماهاي مستقر در تركيه را به اين نوع سلاح‌ها مجهز كرده است.
آمريكا نمي‌تواند صدام را در يك جنگ هوايي از بين ببرد، بلكه با تعقيب زميني تا مركز فرماندهي او پيش خواهد رفت.
صدام را نمي‌توانند زنده دستگير بكنند. او قبل از دستگيري خود كشي خواهد كرد، همانطور كه هيتلر خودكشي كرد.
رژيم عراق و شخص صدام به دليل فقدان پشتوانه مردمي در عراق در اين جنگ خواهد باخت ...

مردم عراق، هم از جهت حملات آمريكا و هم عراق بيشترين تلفات را خواهند داشت.
حمله به عراق و ارتكاب جنايات جنگي عليه مردم عراق، جهان اسلام را در آستانه تحولات اساسي قرار داده و جهان شاهد تحولات عظيم ژئو پوليتيكي در منطقه خاورميانه خواهد بود.
بعد از صدام آمريكا مانع انتخابات دموكراتيك و آزاد در عراق خواهد شد و دولت دست‌نشانده خود را جايگزين آن خواهد كرد و راه براي تجزيه كشور عراق هموار خواهد شد.
هدف آمريكا سلطه بر منابع نفتي و تجزيه عراق و سلطه هميشگي بر اين كشور است....
آمريكا براي تمركز قوا براي حمله به عراق تلاش مي‌كند چهره‌اي قابل تحمل از خود براي ساير كشورها نمايش دهد. اعلام تمايل از سوي آمريكائي‌ها براي مذاكره و بهبود روابط با جمهوري اسلامي ايران، در اين راستا و براي فريب ايران و غافل كردن ايران از دشمني كينه‌توزانه آمريكا با اسلام، انقلاب اسلامي و ملت ايران است ....


______________________________________________


١٨/٠٦/١٣٨١- خبرگزاري ايسنا
اعلام تمايل آمريكايي‌ها براي بهبود روابط با ايران براي غافل كردن ما از دشمني كينه‌توزانه‌ي آمريكا با اسلام و ملت ايران است


آمريكا براي تمركز قوا در حمله به عراق تلاش مي‌كند كه در يك زمان فقط در يك جبهه درگير باشد و لذا اعلام تمايل از سوي آمريكايي‌ها براي مذاكره و بهبود روابط با ايران در اين راستا و براي غافل كردن ايران از دشمني كينه‌توزانه‌ي آمريكا با اسلام و ملت ايران است.»
.... قرائن موجود نشان مي‌دهد كه حمله‌ي آمريكا به عراق قطعي است به نحوي كه مي‌توان عمليات نظامي به عراق را آغاز شده تلقي كرد........
قديري ابيانه، با اشاره به برخي مخالفتهايي كه براي حمله‌ي آمريكا به عراق وجود دارد خاطرنشان كرد:« اين مخالفت‌ها مانع حمله‌ي آمريكا نخواهد شد،‌با توجه به رجزخواني‌هاي گسترده‌ و طولاني مدت آمريكا براي سرنگوني رژيم عراق، انصراف آمريكا از حمله به عراق باعث افت اعتبار و هيبت آمريكا خواهد شد و ادامه‌ي كار هيات حاكمه‌ي كاخ سفيد را با مشكل مواجه خواهد كرد.»
اين كارشناس امور استراتژيك با تأكيد بر اينكه پذيرش ورود هيات بازرسان سازمان ملل به عراق تجاوز آمريكا به عراق را منتفي نخواهد كرد.....
.... به نظر مي‌رسد آمريكا نخواهد توانست صدام را در يك جنگ هوايي از بين ببرد، بلكه ناچار خواهد شد تا او را تا اطاق فرماندهي تعقيب نمايد و در آن صورت باز هم نخواهد توانست صدام را زنده دستگير كند و او قبل از دستگيري خودكشي خواهد كرد، همانطور كه هيتلر خودكشي كرد.»
قديري ابيانه با بيان اينكه صدام راه نجاتي ندارد


______________________________________________


1/8/1381 – روزنامه خبر
نامه سرگشاده به صدام حسين


..... آمريكا قطعا تجزيه عراق را هدف خود قرار داده است و قرار است پس از سرنگوني حكومت عراق، ژنرالي آمريكايي را در راس امور عراق بگمارد. مثل زمان استعمار انگلستان كه اين انگليسي‌ها بودند كه مستقيما در كشورهاي مستعمره حكمراني مي‌كردند.
ارزيابي اينجانب به عنوان يك استراتژيست اين است كه حمله آمريكا به عراق قطعي است و اگر شما تمام مصوبات سازمان ملل را نيز پذيرفته و عمل كنيد، فرقي در آن نخواهد داشت و اگر هيچ اسلحه‌اي، حتي از نوع سلاحهاي انفرادي نيز در كشور شما باقي نماند، اين امر فقط حمله امريكا را بي دردسر تر خواهد كرد. در هيچ وضعيتي، آنها به شما اطمينان نخواهند كرد.


______________________________________________


5/8/1381 - خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا
اسناد لانه جاسوسي نشان مي‌دهد كه آمريكايي‌ها تمام تلاش خود را براي بازگرداندن ديكتاتوري به ايران به كار بسته‌اند


"آمريكايي‌ها از زبان وزير خارجه خود، اخيرا امكان بقاي رژيم عراق در صورت عمل به مصوبات سازمان ملل و خلع سلاح كامل را مطرح كرده‌اند و اينگونه وانمود مي‌كنند كه حاضرند در صورتي كه خلع سلاح كامل عراق از طريقي غير جنگ برآورده شود، از تعرض به عراق دست بردارند و حاكميت رژيم صدام را تحمل كنند."
... اين اظهارات يك تاكتيك فريبكارانه و يك جنگ رواني براي كاستن از آمادگي نيروهاي نظامي عراق است تا آمريكا بتواند در يك عمليات غافلگيرانه و ناگهاني ضربات سنگين‌تري را بر پيكره نظامي عراق وارد آورد.


______________________________________________


21 /8/1381
وارد عصر كشور گشايي با اتكاء به نيروي نظامي و ارتكاب جنايات جنگي شده‌ايم.


حمله آمريكا به عراق قطعي است و پذيرش قطعنامه سازمان ملل متحد توسط عراق و خلع سلاح كامل آن نيز نمي‌تواند مانع تهاجم آمريكا به عراق شود. خلع سلاح كامل عراق، تنها مي‌تواند هزينه‌هاي اشغال عراق توسط آمريكا را كاهش دهد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اين سازمان حتي در صورت ارتكاب فجيع‌ترين جنايات جنگي، هيچ اقدامي را در محكوميت تجاوز آمريكا به عراق انجام نخواهد داد و در مقابل اين تجاوزات هيچ اقدامي را در دفاع از كيان عراق به عمل نخواهد آورد، زيرا كه آمريكا مي‌تواند هر مصوبه‌اي را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد وتو نمايد.


______________________________________________


25/8/1381
اظهارات وزير خارجه انگلستان هدف اعتلاف غرب براي تجزيه عراق را آشكار ساخت.


آمريكا و انگلستان بر سر اشغال عراق و تصاحب منابع نفتي و تجزيه عراق به توافق رسيده‌اند و پذيرش قطعنامه توسط عراق و انجام تمام و كمال آن نيز عراق را از تجاوز آمريكا مصونيت نخواهد بخشيد.
اين كارشناس مديريت امور استراتژيك با اشاره به اظهارات جك استراو كه بر اشتباه انگلستان در دوران استعمار در تعيين خطوط مرزي تاكيد كرده و انگلستان را به دليل بسياري از بحران‌هاي كنوني در جهان از شبه قاره هند گرفته تا خاورميانه و آفريقا مقصر دانسته است گفت:
اين اظهارات با توجه به اعتلاف نظامي انگلستان با آمريكا نشان مي‌دهد كه اين دو كشور در صدد جهان گشايي و تغيير نقشه‌هاي سياسي جهان هستند و در مورد آن به توافقاتي رسيده‌اند.


______________________________________________


28/8/1381 - خبرگزاري ايسنا
قطع‌نامه‌ي ‌١٤٤١ حمله‌ي آمريكا به عراق را منتفي نخواهد كرد


«اگر عراق دقيقا مطابق با مفاد قطعنامه خلع سلاح شود هزينه‌هاي نظامي آمريكا براي اشغال عراق كمتر خواهد شد و آمريكا در صورت ارتكاب هر نوع جنايتي و زير پا گذاشتن هر قانون بين‌المللي به هيچ وجه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد محكوم نخواهد شد و شوراي امنيت هيچ اقدامي در دفاع از كيان و تماميت ارضي عراق به عمل نخواهد آورد.»
...... من معتقدم اين قطعنامه حمله‌ي آمريكا به عراق را حتي اگر عراق تمام مواد قطعنامه را اجرا كند، منتفي نخواهد كرد.»
…:« نيت آمريكا فقط خلع سلاح نيست كه با تحقق آن جنگ متوقف شود بلكه نيت اصلي آمريكا در اين قضيه سلطه‌ي كامل و تصاحب منابع نفتي عراق به عنوان مقدمه‌ي تصاحب منابع نفتي ساير كشورهاست.»
آمريكا با ارتكاب جنايات جنگي با نفرت روز افزون جهان اسلام مواجه خواهد شد و از درون هم دچار چالش‌هاي شديدي خواهد شد ...


______________________________________________


4/9/1381 - روزنامه هاي خبر و سياست روز
در آمد ايران در سال آينده از بابت صادرات نفت به شدت كاهش پيدا خواهد كرد.


حمله آمريكا به عراق حتمي و اشغال اين كشور و سلطه آمريكا بر منابع نفتي آن امري قطعي است.
در صورت آغاز جنگ آمريكا عليه بر عليه عراق، قيمت نفت براي مدت درگيري به شدت افزايش و با پيروزي آمريكا در اين جنگ قيمت آن كاهش خواهد يافت.
چون سياست آمريكا مقابله با اوپك و افزايش چشمگير توليد نفت عراق و خروج آن كشور از اوپك خواهد بود، لذا قيمت نفت در جهان براي مدت طولاني به شدت سقوط خواهد كرد كه نتيجه آن كاهش درآمدهاي كشورهاي نفت خيز و از جمله ايران خواهد بود.


______________________________________________


22/9/1381
انتشار عمومي بخش سانسور شده گزارش تسليحاتي عراق، آمريكا را رسوا خواهد كرد.


... خلع سلاح كامل آن نمي‌تواند مانعي براي حمله آمريكا به عراق باشد،/ زيرا اهداف آمريكا بسيار فراتر از خلع سلاح عراق است و آمريكا تسلط و تصاحب منابع نفتي عراق و منطقه را هدف واقعي خود قرار داده است.
سازمان ملل هم با توجه به برخورداري آمريكا از حق وتو هيچ كمكي به تماميت ارضي عراق نمي تواند بكند.
صدام روزهاي آخر عمر خود را مي‌گذراند. و حتي در صورت تسليم، توسط آمريكايي‌ها به قتل خواهد رسيد تا نتواند اسناد مداخلات و جنايات آمريكا عليه ملت ايران را افشاء نمايد.


______________________________________________


23/10/1381 - روزنامه قدس
راه دفع تهديدات و استفاده از فرصت ها


حمله آمريكا به عراق يك تهديد است، اما در دل خود سقوط يك ديكتاتوري را در پي دارد.
برنامه ريزي آمريكا براي سلطه بر جهان يك تهديد بزرگ است، ليكن در بطن خويش يك
فرصت بزرگ را مي پروراند و آن بيداري جهاني و گسترش تنفر از آمريكا در جهان اسلام و تسريع در سقوط امپراطوري آمريكا است.


______________________________________________


30/10/1381 - روزنامه قدس
دهة پرتلاطم بحران


حمله آمريكا به عراق قريب الوقوع است و هيچ عاملي نمي تواند مانع اين حمله شود. براي اينكه آمريكا بتواند منابع نفتي را تصاحب كند، بايد سياست گام به گام و متكي به تجاوزات نظامي را در پيش گيرد. براي تداوم سلطه ضرورت ايجاب مي‌كند كه ژنرال‌هاي آمريكايي قدرت را در دست گیرند.


______________________________________________


4/11/1381 - خبرگزاري فارس
استراتژي آمريكا تصاحب منابع نفتي عراق است


استراتژي آمريكا تصاحب منابع نفتي خاورميانه است و تلاش مي كند اهرم نفت را از دست كشورهاي خاورميانه خارج كند.
....تا زماني كه جنگ ادامه پيدا كند قيمت سير سعودي خواهد داشت، امابه محض تسلط آمريكا بر چاه هاي نفت سير نزولي قيمت نفت را خواهيم ديد.


______________________________________________


5/11/1381
ايران در دهه آينده، با ثبات ترين كشور خاورميانه خواهد بود.

آمريكا به زودي به عراق حمله خواهد كرد و اين سرزمين وسيع را به تصرف خود در خواهد آورد.
هيچ چيز مانع حمله آمريكا به عراق نخواهد شد. نه استعفاي صدام و تبعيد او و نه خلع سلاح كامل عراق و نه تن دادن عراق به همه خواسته ها و قطعنامه هاي سازمان ملل متحد مانع اين حمله نخواهد شد. ...آمريكا عمليات نظامي خود را كه در چهارچوب رويارويي تمدن ها است، با حمله به ضعيف ترين كشور اسلامي يعني افغانستان آغاز كرد و عراق دومين حلقه ضعيف جهان اسلام است.


______________________________________________


بهمن 1381

... تجزيه ايران و كل جهان اسلام لازمه سلطه آمريكا است. رويارويي تمدن‌ها وارد مرحله جنگ نظامي شده است..... هدف اصلي آمريكا جمهوري اسلامي ايران است. ولي به نظر من مستقيما به سراغ ما نخواهد آمد. آنها ابتدا سعي خواهند كرد تكليف عراق را يكسره كند.


______________________________________________


28/11/1381- روزنامه قدس
عمليات بزرگ بازدارنده


زمان آغاز جنگ خيلي نزديك است و به زودي آمريكا عراق را مورد حملات همه جانبة خود قرار خواهد داد و هيچ چيزي مانع اين تهاجم گسترده و خانمانسوز نخواهد بود.

/ 0 نظر / 33 بازدید