مواضع عقيدتی سياسی

بسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نامزد مستقل از تهران - شهر ری – شمیرانات و اسلام شهر

هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی

کلیات

ü      اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه با آن تعابیری که حضرت امام (ره) در نامه های خود بر آن تاکید کردند.

ü      اعتقاد کامل به نظام اسلامی و التزام عملی به قانون اساسی.

ü      اصول گرا و معتقد به ضرورت حفظ و تحکیم ارزش های اسلامی در کشور

ü      پشتیبان ولی فقیه و اعتقاد به ضرورت اطاعت از فرامین ایشان.

ü      اعتقاد به اینکه حضرت آیت ا.. خامنه ای شایسته ترین فرد در جهان برای تصدی منصب ولایت هستند.

ü      معتقد به توسعه همه جانبه در چارچوب ارزش های اسلامی.

ü      تلاش برای تحقق چشم انداز 20 ساله کشور

ü   عدم عضویت در هیچ حزب و گروهی (به دلیل عضویت رسمی در وزارت امور خارجه و منع قانونی فعالیت حزبی کارکنان وزارت امور خارجه)

معتقد به اولویت های زیر در امور سیاست خارجی

ü      ادامه تلاش های تنش زدائی با تاکید بر اصول عزت حکمت و مصلحت

ü      دفاع از حقوق مسلمانان در جهان در مقابل نقض حقوق اساسی آنها توسط حکام جور و استکبار.

ü      ایستادگی در مقابل دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران

ü      مقابله با نفوذ بیگانگان در دستگاه های حکومتی و تشدید مجازات برای جاسوسان و عناصر نفوذی و خائن

معتقد به اولویت های زیر در امور امنیتی

ü      تقویت توان دفاعی کشور دفاع در مقابل هرگونه تعرض خارجی

ü      تاکید بر ضرورت تحکیم امنیت در جامعه و تقویت نیروهای حافظ امنیت کشور

ü      مقابله با قاچاق مواد مخدر و تضعیف زمینه های روی آوری افراد به اعتیاد

ü      تاکید بر محرومیت از استفاده از بودجه عمومی برای کسانی که به اموال عمومی تعرض و خیانت می کنند.

معتقد به اولویت های زیر در امور اقتصادی

ü      معتقد به سازندگی و توسعه و تعدیل اقتصادی با رعایت کامل عدالت اقتصادی و اجتماعی.

ü      رهایی از اقتصاد متکی به نفت و تلاش برای اتکاء اقتصاد به کار و تولید

ü   تقویت اقتصاد کشور برای اینکه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، ایران بتواند از فرصت های وضعیت رو به تحول سود برده و از تهدیدات آن خود را دور نگاه دارد.

ü      تلاش برای افزایش تولید ملی

ü      تبدیل امکانات بالقوه کشور به امکانات بالفعل

ü      محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور

ü      توزیع عادلانه بودجه به نحوی که موجب محدودیت مهاجرت به شهرهای بزرگ و تهران شود.

ü      ایجاد اشتغال مفید و مولد

ü      شفافیت اقتصادی

ü      واقعی شدن قیمت ها و در عین حال جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها

ü      هدفمند کردن یارانه ها به نفع اقشار آسیب پذیر با حفظ کرامت محرومین

ü      ترجیح یارانه های مستقیم و نقدی و بر یارانه های غیر مستقیم و غیر شفاف

ü      مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری

ü      اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از اجحاف به افراد و اصناف و در عین حال مقابله با فرار مالیاتی

ü      مقابه با قاچاق انواع کالاهای کشور و تشدید مجازات مرتشعین و قاچاقچیان

ü      انجام اصلاحات اقتصادی به نحوی که زمینه قاچاق کالا از بین برود

ü      حمایت از تولیدات کشاورزی و تولیدکنندگان محصولات زراعی و دامی

ü      اصلاح نظام بانکی و تقویت خدمات بانکی با گرایش به سرمایه گذاری اندوخته ها در تقویت تولید و عمران و آبادانی کشور

ü      حمایت از شکل گیری سازمان های غیر دولتی اسلامی و خیریه و ...

معتقد به اولویت های زیر در امور فرهنگی و اجتماعی

ü      رفع تبعیض از زنان مطابق با احکام و آموزه های اسلام

ü   تاکید بر حفظ حرمت زن و تلاش برای ارتقاء موقعیت زنان در جامعه با تاکید بر ضرورت مشارکت آنان در جامعه در ابعاد مختلف با لحاظ آموزه های اسلام

ü      مقابله با مظاهر مفاسد اخلاقی

ü&

/ 0 نظر / 32 بازدید