ضرورت تحقیق و تفحص در باره حمایت خارجی از مدعیان اصلاح طلبی

بسمه تعالی  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سرنخ تهدید متحصنین در مجلس ششم پیدا شد!

محمد حسن قدیری ابیانه - کارشناس مسائل استراتژیک

چندی قبل در جریان تحصن نمایندگان به اصطلاح اصلاح طلب در مجلس ششم، از سوی یکی از شرکت کنندگان در تحصن (که نامش را به یاد نمی آورم) مطلبی عنوان شد و در رسانه ها منعکس شد که تعجب برانگیز بود و درعین حال سرنخی از وابستگی گوینده آن به خارج و نشانه ای از حمایت های پنهان از آن سوی مرز بود.

او (غریب به مضمون) گفته بود که اگر نمایندگان اصلاح طلب توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشوند، قرار دادهای منعقده بین ایران با شرکت های ایتالیایی لغو خواهد شد!

اینک مقاله تحقیقی یک روزنامه ایتالیایی ابعادی از توطئه ای را افشا نموده که پشت صحنه تهدید آن به اصطلاح اصلاح طلبان را نشان می دهد.

روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا (La Repubblica) در تاریخ 9/9/1383 مقاله ای را از نشستی سه روزه در رم پس از حادثه 11 سپتامبر با شرکت مایکل لدین جاسوس سازمان سیا و از نئو محافظه کاران آمریکا به نمایندگی از وزارت جنگ آمریکا پنتاگون پرده بر داشت که برای "سرنگونی حکومت ایران"  بین مخالفان حکومت ایران و مقامات پنتاگون "به درخواست وزير دفاع آمریکا و توسط سازمان اطلاعاتو امنيت ارتش آن کشور طراحي و ترتیب داده شده بود".

در این مقاله آمده است که لدین که "دائما بین واشنگتن ، تل آویو و رم در رفت و آمد است" ، ایتالیا را "محل مناسبي براي تزريق كمكهاي مالي به مخالفان حكومت ايران" ميداند و خواستار "سرنگونی رژیم ایران" است  که "با کمک مالی شرکت های ایتالیایی راه اندازی شود".

به گزارش روزنامه لا رپوبلیکا، "نيكولو پولاري " رييس اطلاعات و امنيت ارتش ايتاليا برگزاري اين نشست را تاييدمي كند. نشستی که در آن در این باره صحبت شده بود که "چطور مي شودرژيم تهران را با كمك شركت هاي مالي ايتاليايي از جمله شركت نفت اني ، سرنگون كرد؟"

"ماسيمو بروتي " عضو كميسيونپارلماني نظارت بر تشكيلات امنيتي ايتاليا  در مصاحبه با روزنامه مذکور گفت: "من مي دانم آوريل 2003 ميلادي آقاي لدين پيشنهاد يك جنگ سياسي عليهرژيم هاي ايران و سوريه را مطرح كرده بود."

خبرنگارانلارپوبليكا در ادامه با خود مايكل لدين نیز درباره نشست رم گفت و گو كرده اند.  لدين دراين گفت و گو برگزاري جلسه اي درباره ايران را تاييد مي كند و مي گويد "به اعتقاد مندولتها و شركتهاي غربي بايد از مخالفان دمكراتيك حكومت ايران حمايت كنند."

روزنامه اضافه می کند که "طبيعتا اين ديدگاه شخصي او نبود بلكهديدگاه نئومحافظه كاران آمريكاست كه در واشنگتن از قدرت زيادي برخوردارند و باانتخاب دوباره بوش و قدرت گيري كاندوليزا رايس تقويت هم شده اند."

اینک که سرنخ ماجرا و حتی انتهای آن مشخص شده است، جا دارد موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. مناسب است وزارت اطلاعات و دستگاته قضائی موضوع را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهند. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب  تحقیق و تفحص در باره تحصن جمعی از نمایندگان مجلس ششم و حمایت های سیاسی و مالی خارجی از به اصطلاح اصلاح طلبان موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

بنا به نوشته روزنامه لارپوبلیکا زمان برگزاری نشست مذکور در رم همزمان با حضور وزیر دفاع ایتالیا درآمریکا و ملاقات او با مقامات سازمان سیا بوده است. می توان زمان سفر وزیر دفاع ایتالیا به آمریکا را بدست آورد و دید که آیا در آن ایام احیانا چه کسانی از ایران به ایتالیا سفر کرده اند.

قطعا حمایت غرب از عناصر نفوذی در صفوف ملت و در دستگاهای حکومتی به گذشته محدود نگشته و در آینده ابعاد وسیعتری خواهد یافت. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مقطعی است که قطعا آنها قصد دخالت در آن را دارند.             والسلام

10/9/1383

متن کامل مقاله روزنامه لا رپوبلیکا

گزارش تحقيقي روزنامه ايتالياييدرباره نشستي محرمانه درباره ايران دررم

رم – 9/9/1383
يك روزنامهايتاليايي فاش كرد كه "" مايكل آرتور لدين " جاسوس سازمان سيا و از نئومحافظه كارانآمريكا كه به دنبال سرنگوني حكومت ايران است ، دوباره در رم ظاهر شده است"
به نوشته روز دوشنبه "لارپوبليكا" ، لدين پس از حملات 11 سپتامبر ،نشست محرمانهاي را در رم ميان مخالفان ايران و نمايندگان پنتاگون سازماندهي كرد.
لارپوبليكاتاكيد كرده است " او از دوستان نزديك اعضاي ارشد جناح اكثريت حاكم بر ايتاليا، بانيتشكل اتحاد براي برقراري دمكراسي درايران و طرفدار راه اندازي يك انقلاب دمكراتيكدرتهران است كه اين انقلاب با كمك مالي شركتهاي ايتاليايي ايجاد شود. لدين پيوستهميان رم - تل آويو و واشنگتن در رفت و آمد است ."
دو تن از خبرنگاران اينروزنامه در گزارشي تحقيقي نوشتند"" جاسوس سازمان سيا و دوست نزديك مقامات ارشد دولتايتاليا از جمله سازمان امنيت كه در سالهاي 70 سايه او در وقايع مبهم تاريخ ايتالياوجود دارد دوباره در رم ظاهر شده است.
هدف لدين 63 ساله سرنگوني رژيم ايراناست و ايتاليا را محل مناسبي براي تزريق كمكهاي مالي به مخالفان حكومت ايران ميداند. او پس از 11 سپتامبر نشستي را در رم برگزار كرده كه در آن ماموران سيا بههمراه منوچهر قرباني فر قاچاقچي اسلحه و يكي از طرفهاي ماجراي ايران كنترا و جمعياز ايرانيان اخراج شده حضور داشتند.
اين نشست دو الي سه روز طول كشيد.
"
نيكولو پولاري " رييس اطلاعات و امنيت ارتش ايتاليا برگزاري اين نشست را تاييدمي كند اما مي گويد كه قرباني فر درآن شركت نداشته است . وي درعين حال مي گويد كهدر همان زمان در سفري به واشنگتن با جرج تنت رييس سيا ديدار و درباره ارتباط لدينبا سيا و ماموريت او صحبت كردم كه تنت گفت لدين با ما مرتبط نيست و ماموريتي همندارد و شما سعي كنيد از او فاصله بگيريد.
پولاري اضافه كرد:"بلافاصله بهماموران امنيتي گفتم كه او را تحت نظر داشته باشيد.""
نويسندگان روزنامهلارپوبليكا در ادامه گزارش تحقيقي خود اشاره دارند كه "ديدار پنهاني مخالفان ايرانو نمايندگاني از پنتاگون با رايزني لدين ، درخواست وزير دفاع و توسط سازمان اطلاعاتو امنيت ارتش طراحي شده است ". دراين گزارش تاكيدشده "در آن ديدار پنهاني بايددرباره امنيت ملي صحبت مي شد ولي مسايل ديگري عنوان شد از جمله اينكه چطور مي شودرژيم تهران را با كمك شركت هاي مالي ايتاليايي از جمله شركت نفت اني ، سرنگون كرد."در ادامه اين گزارش ، دو خبرنگار مذكور گفت و گويي با"ماسيمو بروتي " عضو كميسيونپارلماني نظارت بر تشكيلات امنيتي ايتاليا انجام داده اند. از بروتي سوال شده استكه آيا در جريان اين نشست هاي پنهاني بوده است و فكر نمي كند كه چنين جلساتي برايايتاليا مشكل آفرين باشد بويژه اينكه لدين ارتباط مستحكمي با مقامهاي ارشد رم ازجمله وزيران دفاع ، خارجه و رييس اطلاعات ارتش و رييس مجلس دارد؟
بروتي پاسخداده است : كميسيون در جريان اين نشست ها نبوده است بخاطر اينكه كميسيون را در چنينمواردي در جريان قرار نمي دهند. ايتاليا يك سياست خارجي مستقل ندارد و به همين خاطراز اين خلا ديگران به نفع خود استفاده مي كنند.
وي افزوده است : براي ما هم اينسوال مطرح است كه آيا آقاي لدين يك نقش رسمي در ايتاليا دارد و يا به طريقي دولتآمريكا نقشي به او داده تا در رم اجرا كند.

/ 0 نظر / 30 بازدید