به نام محرومان، به كام ثروتمندان!

يارانه هر روز بنزين در تهران بيش از بودجه يك سال حمايت از مسكن محرومان كشور<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 محمد حسن قديري ابيانه – كارشناس مديريت استراتژيك

http://Ghadiri.persianblog.ir

 16/10/1383

اخيرا جمعي از دانشجويان به تحصن در مقابل برخي از دستگاه هاي دولتي و شهرداري پرداخته و خواستار حل مسئله افراد كارتون خواب كه هر روز برخي از آنها از سرما تلف مي شوند شده اند.

قطعا مشكل مسكن به قشر مذكور خلاصه نمي شود و علاوه بر زوج هاي جوان كه با مشكل مسكن مواجه اند، ‌اقشار محرومي در كشور پيدا مي شوند كه از اين بابت رنج مي برند و نيازمند كمك دولت و مردم در حل معضل مسكن خود هستند. اقدام دانشجويان اقدام ارزنده اي است كه از نيت پاك آنها سرچشمه مي گيرد.

در اينجا لازم است نگاهي به بودجه سال 1383 كل كشور انداخته شود. فصل بودجه حمايت از مسكن محرومان براي كل كشور در طول يك سال فقط 3 ميليارد تومان است. حال آنكه يارانه هر روز بنزين مصرفي در تهران بيش از اين مقدار است.

در تهران روزانه 13 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شود. قيمت هر ليتر بنزين حدود 320 تومان است كه مصرف كننده 80 تومان آن و دولت 240 تومان آن را به عنوان يارانه از بيت المال عمومي مي پردازند.

در نتيجه يارانه هر روز بنزين در تهران 3 ميليارد و 120 ميليون تومان و سالانه بيش از 1138 ميليارد تومان است. بودجه احداث راه روستايي 2/1 ميليارد تومان، بودجه بيمه هاي اجتماعي نيازمندان 2 ميليارد تومان و بودجه كمك به بيماران نيازمند 6 ميليارد تومان است.

بر اساس برخي آمارها افراد زير خط فقر 11 ميليون نفرند كه 3 ميليون نفر آن در فقر مطلق به سر مي برند.

اين در حالي است كه سهم ده درصد از ثروتمندترين افراد جامعه (دهك اول) از يارانه بنزين حدود 40 برابر سهم ده درصد از فقير ترين افراد جامعه (دهك آخر) است.

آنگاه برخي ها استدلال مي كنند كه براي كمك به اقشار آسيب پذير لازم است كه از بيت المال عمومي براي مصرف بنزين، به ثروتمندان 40 برابر فقرا يارانه پرداخت شود هر چند 3 ميليون نفر در فقر مطلق به سر مي برند.

من مانده ام كه اين همه استدلال را از كجا آورده اند! چرا دولتي كه دم از اصلاحات مي زند، اصلاحات اقتصادي را در دوره 8 ساله خود ناديده گرفت و اين روند را تغيير نداد و حال كه دوره اش به پايان رسيده  و در آستانه انتخابات رياست جمهوري به فكر طرح هدفمند كردن يارانه ها افتاده است؟ چرا مجلس ششم كه با دولت همسو بود با اين اصلاحات مخالفت كرد؟ سياست ادامه يارانه به بنزين كشور را از اختصاص بهينه اين بودجه كلان كه در كشور از مرز 5 هزار ميليارد تومان فراتر رفته محردم مي كند. اين مبلغ بيش از دو برابر كل بودجه عمراني (دارايي هاي تملك سرمايه اي) كل استان هاي كشور است. يارانه به بنزين به نام محرومين و به كام ثروتمندان است.

/ 0 نظر / 34 بازدید