ضرورت اقامه دعوی عليه آمريکا

21/03/1382 - يك عراقي با اقامه دعوي برضد وزير دفاع امريكا و فرمانده نيروهاي
مهاجم در جنگ عراق خواهان پرداخت غرامت شد
به گزارش امروز روزنامه اخبار الخليج در اينترنت وكلاي مدافع عبود سرحان با تماس با روزنامه اردني الدستور اعلام كردند/ در اين دعوي شاكي خواهان پرداخت ..2 ميليون دلار غرامت از اين دو مسئول امريكايي شده است
اين 2 وكيل دونالد رامسفلد و فرمانده نيروهاي امريكايي و انگليسي در جنگ عراق را عامل نابود شدن خانواده اين فرد عراقي اعلام كردند ذر نامه اي كه اين 2 وكيل تقديم دادگاه شهر الرمادي كرده اند مشروح حمله هوايي هواپيماهاي امريكا در روز چهارم اوريل و چگونگي تخريب خانه كشته شدن همسر و فرزندان و نوادگان سرحان كه بالغ بر 22 نفر مي شوند امده است
ذر اين حملات خسارتهاي مادي سنگيني به اين فرد وارد شده است ضمن اينكه خود وي زخمي شده است

-------------------------------


ملاحظات:
اقدام اين عراقي اقدامي مناسب است. منتهي به جاي ۲۰۰ ميليون دلار بايد براي هر قرباني تقاضاي ۳۰۰ ميليون دلار مي کرد. يعني رقمي بيش از ۶ ميليارد دلار. لازم به ذکر است که دادگاه هاي آمريکا براي بستگان کساني که در لبنان مورد حمله لبناني ها قرار گرفته اند عليه ايران!!! بيش از ۳۰۰ ميليون دلار حکم صادر کرده اند.
انجام چنين شکاياتي در دادگاه هاي کشورمان عليه آمريکا به دليل حمايت آمريکا از منافقين - عراق و طالبان مناسب مي باشد.
قربانيان اينگونه حملات مي توانند به دادگاه ها شکايت کنند. البته اين شکايت ها و احکام صادره حنبه حقوقي و تبليغي و سياسي دارند و نمي توان انتظار داشت که اين خسارت و احکام نقد گردد.

/ 0 نظر / 20 بازدید