مبارزه با مصونيت جنايتکاران جنگی

درخواست آمریکا برای تمدید مصونیت نیروهای آمریکایی در دادگاه های بین المللی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فرصتی برای افشاگری جهانی

تلاش آمریکا برای مصونیت نظامیان آمریکایی در سایر کشور ها از پیگرد دادگاه جنایات جنگی لاهه را باید ناکام کرد.

ایجاد امواج اعتراضات جهانی علیه این درخواست و ارتباط آن با کشف شکنجه های وحشیانه نیروهای آمریکایی علیه زندانیان عراقی باید مورد حمایت همه جابه قرار گیرد و باید در صورت موفقیت آمریکا در تصویب چنین قطعنامه ای، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و شکنجه و نیز قتل افراد غیر نظامی و بیگناه از ان استثناء شود.

اصرار آمریکا برای در برگرفتن موارد فوق برای مصونیت نیروهای آمریکایی به منزله زمینه سازی برای تداوم این جنایات محسوب شده و اثر تبلیغس منفی برای این کشور در صحنه تبلیغات جهانی و دیپلماسی به بار می آورد.

دستگاه دیپلماسی ایران و سایر نهاد ها و به ویژه سازمان های غیر دولتی در این راستا باید فعالیت نمایند و سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب و غیره باید برای حرکت در این روند فعال شوند.

اصل خبر دریافتی به شرح زیر است:

 

درخواست امريكا براي تمديد مصونيتنيروهاي امريكايي از تعقيب دادگاه لاهه

31/02/1383 

امريكا روز گذشتهچهارشنبه پيش نويس قطعنامه اي را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه كرد كه بهموجب ان مصونيت يكساله نيروهاي پاسدار صلح امريكايي از پيگيرد قضايي دادگاه بينالمللي لاهه تمديد خواهد شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيويورك / احتمال دارداين اقدام امريكا كه پس از افشاي رفتار غيرانساني نظاميان امريكايي با زندانيان درعراق مطرح شده است با شك و شبهه هايي روبرو شود و گروه ديده بان حقوق بشر در گفتگوبا اين خبرگزاري اعلام كرد روز پنج شنبه /امروز/ بيانيه شديد اللحني درباره پيشنهادامريكا منتشر مي كند.
واشنگتن نخست پيمان تشكيل اين دادگاه را امضا كرد اما بعدامضاي خود را پس گرفت و اعلام كرد اين كشور نگران ان است كه دادگاه جنبه سياسي پيداكند و نيروهاي امريكايي مستقر در خارج از كشور به اتهام جنايات جنگي محاكمه شوند.
امريكا از ان هنگام به بعد بيش از .6 كشور را تشويق كرده است تا موافقت انها رابا قراردادهاي مصونيت دو جانبه به دست اورد.
به موجب پيش نويس قطعنامه پيشنهاديامريكا/ كشورهايي كه قوانين تاسيس دادگاه را تصويب نكنند از تحقيق يا پيگرد قضاييدادگاهلاهه به مدت 12 ماه مصون هستند.
ديپلمات ها گفتند از ويژگي اين پيشنويس اين است كه دوره يكساله تا هر زماني ضرورت داشته باشد/ قابل تمديد خواهد بود وامريكا براي راي گيري درباره ان در روز جمعه تلاش مي كند.
اما به علت خشم شديدجهاني براثر رفتار غيرانساني با زندانيان عراقي / هنوز معلوم نيست كه امريكا بتواندحمايت كامل 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد بدست اورد.
به قطعنامه يكسالهمصونيت نيروهپاي امريكايي از پيگرد در دادگاه لاهه كه سال گذشته تصويب شد سه كشورراي ممتنع دادند و كوفي عنان دبيركل سازمان ملل نيز به شوراي امنيت هشدار داد اگراين استثناها هر سال تمديد شود اعتبار شوراي زير سئوال مي رود.

/ 0 نظر / 19 بازدید