استراتژي برخورد با هتك مقدسات

دكتر محمد حسن قديري ابيانه، كارشناس مديرت امور استراتژيك
Ghadiri@email.com
http://Ghadiri.persianblog.ir
در ابتدا خلاصه محورهاي مطروحه و به دنبال آن متن كامل مقاله درج شده است.
خلاصه محورهاي مطروحه- شرايطي كه در حال حاضر در آن قرار داريم، نقطه استراتژيك مرزبندي و جبهه بندي ميان حق و باطل، ايمان و كفر، خلوص و التقاط، اسلام ناب و اسلام آمريكايي، انقلاب و ضد انقلاب و يك رنگي و نفاق است.
- اگر قرار است مخالفين نظام به مقابله همه جانبه با نظام بپردازند، اگر بنا است بخشي از حاكميت به بهانه اجراي احكام اسلامي در مورد اهانت كنندگان به مقدسات اسلامي از حاكميت خارج شوند و غائله خوارج را تكرار كنند، اگر قرار است جنگي بر جمهوري اسلامي ايران تحميل گردد و جمهوري اسلامي ايران به مقابله با آن بپردازد، نقطه دفاع از مقدسات اسلامي و مقابله با كساني كه به سب النبي پرداخته‌اند، بهترين نقطه براي چنين تلاقي و تصادم تحميلي است.
- با بررسي سخنرانيهاي آغاجري در گذشته و حال، اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه او از شخصيتي سخيف و هتاك برخوردار است و افكاري انحرافي و التقاطي دارد و به مقابله با آرمان‌هاي والاي حضرت امام (ره) پرداخته است.
- دادستان محترم كشور، برقراري دادگاه تجديد نظر را به درخواست شخص آغاجري موكول كرده، حال آنكه در دستور مقام معظم رهبري، بر تشكيل دادگاه تجديد نظر تاكيد شده است.
- چه آغاجري تقاضاي تجديد نظر بكند و چه تقاضا نكند، تشكيل دادگاه تجديد نظر ضروري و بنا به دستور مقام معظم رهبري لازم است.
- تشكيل دادگاه تجديد نظر به معني تخفيف در حكم او نيست، بلكه به معني رسيدگي مجدد و دقيق‌تر توسط مراجع بالاتر قضايي است.
- قضاوت نهايي در مورد جرم آغاجري بر عهده دستگاه قضايي و دادگاه تجديد نظر است كه اميد است جمعي از علماي قوه قضائيه در مورد تشخيص تحقق يا عدم تحقق آن در دادگاه مشاركت كنند.
- هستند كساني كه ارتداد و ارتكاب جرم توسط آغاجري را باور ندارند و تصور مي‌كنند كه ممكن است دادگاه همدان در صدور اين حكم اشتباه كرده يا تحت تاثير جناح بندي‌هاي سياسي قرار گرفته باشد. تشكيل دادگاه تجديد نظر و بررسي موضوع توسط قضات برجسته و روحاني، اين ترديدها را رفع خواهد كرد و براي كساني كه با اهانت به اسلام مخالفند، ليكن به دلايلي كه ذكر شد در صف مخالفين اعدام آغاجري قرار گرفته‌اند، حجت خواهد بود.
- اگر دادگاه تجديد نظر، سب النبي يا ارتداد را در مورد آغاجري تاييد نكند، در اين صورت حكم اعدام لغو خواهد شد و او به تناسب ساير جرم‌هاي واقع شده مجازات خواهد گرديد. در اين حالت، همه از بابت آن خوشحال خواهند شد، زيرا كه اولا سب‌النبي واقع نشده و ارتداد حاصل نگرديده است و ثانيا انجام حكم اعدام براي كسي كه سابقه جانبازي دارد ضرورت نيافته است.
- بايد منتظر حكم دادگاه تجديد نظر بود. اينجانب به شخصه اميدوارم كه سب النبي و ارتداد محقق نشده باشد، اما اگر مراجع عالي قضايي به واقع شدن اهانت به مقدسات اسلامي راي دهند، معتقدم نبايد در اجراي حدود الهي لحظه اي سستي و اهمال صورت پذيرد.
- اگر دادگاه تجديد نظر، وقوع جرم سب النبي يا ارتداد را تاييد كند. در اينصورت حكم اسلامي چنين جرمي اعدام است.
- در صورت تاييد حكم اعدام آغاجري در دادگاه تجديد نظر، باز شاهد جنجال‌هايي در سطح داخلي و خارجي خواهيم بود و فشارها و تهديداتي شكل خواهد گرفت، همانطور كه بر اثر صدور حكم اعدام سلمان رشدي، فشارهايي بر جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي وارد شد.
- پافشاري و ايستادگي بر جبهه دفاع از مقدسات اسلامي و اجراي حدود الهي كه در آن قرار داريم، برخلاف ظاهر مسئله ساز آن، دستاوردهاي مثبت عظيمي را براي انقلاب اسلامي در پي خواهد داشت، همانطور كه صدور حكم اعدام سلمان رشدي به اعتراف دوست و دشمن، علي رغم فشارهاي اوليه وارده در سطح جهاني، دستاوردهاي عظيمي براي ايران و كل جهان اسلام به ارمغان آورد.
- صدور احكام الهي، رحمت خداوند را به دنبال دارد و نبايد فشارهاي ظاهري حاصل از صدور احكام اسلامي، ما را از اجراي امر الهي باز دارد.
- دفاع از مقدسات اسلامي و دفاع از اجراي احكام الهي براي ما يك اصل است و همه در داخل و خارج از كشور بايد بدانند كه ما با همه دنياي خود، در دفاع از دينمان، به جنگ همه دنياي اهانت كنندگان به مقدسات اسلامي مي‌رويم. تنها در اين صورت است كه ريشه اهانت به مقدسات اسلامي خشكانده خواهد شد.
- تمام احزابي كه خواستار لغو و تعطيلي احكام اسلامي و به كنار گذاشتن اسلام هستند، بايد همچون جبهه ملي، مترود، مرتد، فاقد مشروعيت سياسي و غير قانوني اعلام شوند و هر فردي كه خود را در اهانت به اسلام، هم موضع توهين كنندگان به اسلام اعلام كند، بايد از مناصب حكومتي به زير افكنده شود و البته نبايد تنها به اخراج آنان از حاكميت بسنده كرد.
- برخي از هم حزبي‌هاي آغاجري، اظهارات او را بدون اينكه رد كنند، فقط "زود هنگام"(!) عنوان كردند. برخي نيز اظهارات او را "شجاعت و جرات گفتن و دريدن پرده‌هاي اوهام" ناميدند و برخي ديگر هم، بر داشتن موضع مشابه با او تاكيد ورزيدند و تاسف آورتر اين است كه از هر سه گروه، در مصادر حكومتي، به خصوص در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند! و اين در حالي است كه اين افراد براي دفاع از كيان اسلام قسم ياد كرده‌اند.
- يكي از مقامات آمريكايي عكس‌العمل برخي محافل تندرو در قبال صدور حكم را فرصتي مناسب براي تهاجم نظامي آمريكا به ايران ارزيابي كرد و خواستار انجام آن شد. شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي خواستار حمله آمريكا به ايران پس از حمله به عراق گرديد. سخنگوي كاخ سفيد نيز در همان جلسه‌اي كه از جنايات رژيم صهيونيستي حمايت نمود، حمايت خويش را از خواسته‌هاي افراطيون معترض به حكم دادگاه آغاجري اعلام داشت.
- در رويارويي با صفوف دشمن، بايد به پالايش جبهه دشمن نيز پرداخت و فريب خوردگان را از صفوف دشمنان قسم خورده اسلام جدا كرد.

××××××متن كامل مقاله
استراتژي برخورد با هتك مقدسات


گرچه حكم دادگاه همدان در مورد آغاجري، حكمي بدوي است و قابل تجديد نظر مي‌باشد، ليكن اعلام حكم اوليه، عكس‌العمل‌هايي را در سطح جامعه بر انگيخت و برخي از افراد و گروهها با زبان تهديد با جمهوري اسلامي ايران سخن گفتند.
يكي از مقامات آمريكايي عكس‌العمل برخي محافل تندرو در قبال صدور حكم را فرصتي مناسب براي تهاجم نظامي آمريكا به ايران ارزيابي كرد و خواستار انجام آن شد. شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي خواستار حمله آمريكا به ايران پس از حمله به عراق گرديد. سخنگوي كاخ سفيد نيز در همان جلسه‌اي كه از جنايات رژيم صهيونيستي حمايت نمود، حمايت خويش را از خواسته‌هاي افراطيون معترض به حكم دادگاه آغاجري اعلام داشت.
اظهارات آغاجري بوي ارتداد مي‌دهد و قضاوت نهايي در مورد آن بر عهده دستگاه قضايي و دادگاه تجديد نظر است كه اميد است جمعي از علماي قوه قضائيه در مورد تشخيص تحقق يا عدم تحقق آن در دادگاه مشاركت كنند، همانطور كه در مورد دانشجويي كه در نشريه دانشجويي موج مقاله‌اي را در مورد حضرت ولي عصر (عج) نوشته بود به قضاوت پرداختند و در نهايت هم در آن دادگاه، نيت توهين را تاييد نكردند، گرچه ظاهر متن توهين آميز جلوه مي‌كرد.
با بررسي سخنراني‌هاي آغاجري در گذشته و حال، اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه او از شخصيتي سخيف و هتاك برخوردار است و افكاري انحرافي و التقاطي دارد و به مقابله با آرمانهاي والاي حضرت امام (ره) پرداخته است.
او كه به ناحق مردم مومن را در تقليدشان از مراجع تقليد به ميمون تشبيه كرده است، به دليل تبليغ عليه نظام و توهين به مردم، شايسته سرزنش و مجازاتي متناسب با جرم خود مي‌باشد.
اينجانب براي افرادي كه بدون قيد و شرط به دفاع از او پرداختند و حتي خود را هم موضع آغاجري دانستند، متاسفم.
برخي از هم حزبي‌هاي او، اظهارات او را بدون اينكه رد كنند، فقط "زود هنگام"(!) عنوان كردند. برخي نيز اظهارات او را "شجاعت و جرات گفتن و دريدن پرده‌هاي اوهام" ناميدند و برخي ديگر هم، داشتن موضع مشابه با او را مورد تاكيد قرار دادند و تاسف آورتر اين است كه از هر سه گروه، در مصادر حكومتي، به خصوص در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند! و اين در حالي است كه اين افراد براي دفاع از كيان اسلام قسم ياد كرده‌اند.
به هر حال، به درخواست جمعي از اساتيد دانشگاه و دستور مقام معظم رهبري، مقرر گرديده است تا در دادگاه تجديد نظر، موضوع آغاجري مطرح و با دقت بيشتري قضاوت گردد.
دادستان محترم كشور، طي مصاحبه‌اي برقراري دادگاه تجديد نظر را به درخواست شخص آغاجري موكول كرده، حال آنكه در دستور مقام معظم رهبري، بر تشكيل دادگاه تجديد نظر تاكيد شده است.
تشكيل دادگاه تجديد نظر به معني تخفيف در حكم او نيست، بلكه به معني رسيدگي مجدد و دقيق‌تر توسط مراجع بالاتر قضايي است.
نتيجه دادگاه تجديد نظر از دو حال خارج نيست.
1) دادگاه، سب النبي يا ارتداد را در مورد آغاجري تاييد نكند كه در اين صورت حكم اعدام لغو خواهد شد و او به تناسب ساير جرم‌هاي واقع شده مجازات خواهد گرديد.
در اين حالت، همه از بابت آن خوشحال خواهند شد، زيرا كه اولا سب النبي واقع نشده و ارتداد حاصل نگرديده است و ثانيا انجام حكم اعدام براي كسي كه سابقه جانبازي دارد ضرورت نيافته است.
2) حالت دوم اين است كه دادگاه تجديد نظر، وقوع جرم سب النبي يا ارتداد را تاييد كند. در اينصورت حكم اسلامي چنين جرمي اعدام است.
در صورت صدور چنين حكمي، باز شاهد جنجال‌هايي در سطح داخلي و خارجي خواهيم بود و فشارها و تهديداتي شكل خواهد گرفت، همانطور كه بر اثر صدور حكم اعدام سلمان رشدي، فشارهايي بر جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي وارد شد.
اما صدور احكام الهي، رحمت خداوند را به دنبال دارد و نبايد فشارهاي ظاهري حاصل از صدور احكام اسلامي، ما را از اجراي امر الهي باز دارد.
اگر قرار است مخالفين نظام به مقابله همه جانبه با نظام بپردازند، اگر بنا است بخشي از حاكميت به اين بهانه از حاكميت خارج شوند و غائله خوارج را تكرار كنند، اگر قرار است جنگي بر جمهوري اسلامي ايران تحميل گردد و جمهوري اسلامي ايران به مقابله با آن بپردازد، نقطه دفاع از مقدسات اسلامي و مقابله با كساني كه به سب النبي پرداخته‌اند، بهترين نقطه براي چنين تلاقي و تصادم تحميلي است.
دفاع از مقدسات اسلامي و دفاع از اجراي احكام الهي براي ما يك اصل است و همه در داخل و خارج از كشور بايد بدانند كه ما با همه دنياي خود، در دفاع از دينمان، به جنگ همه دنياي اهانت كنندگان به مقدسات اسلامي مي‌رويم.
تنها در اين صورت است كه ريشه اهانت به مقدسات اسلامي خشكانده خواهد شد.
تمام احزابي كه خواستار لغو و تعطيلي احكام اسلامي و به كنار گذاشتن اسلام هستند، بايد همچون جبهه ملي، مترود، مرتد، فاقد مشروعيت سياسي و غير قانوني اعلام شوند و هر فردي كه خود را در اهانت به اسلام، هم موضع توهين كنندگان به اسلام اعلام كند، بايد از مناصب حكومتي به زير افكنده شود و البته نبايد تنها به اخراج آنان از حاكميت بسنده كرد.
شرايطي كه در حال حاضر در آن قرار داريم، نقطه استراتژيك مرزبندي و جبهه بندي ميان حق و باطل، ايمان و كفر، خلوص و التقاط، اسلام ناب و اسلام آمريكايي، انقلاب و ضد انقلاب و يك رنگي و نفاق است.
پافشاري و ايستادگي بر جبهه‌اي كه در آن قرار داريم، برخلاف ظاهر مسئله ساز آن، دستاوردهاي مثبت عظيمي را براي انقلاب اسلامي در پي خواهد داشت، همانطور كه صدور حكم اعدام سلمان رشدي به اعتراف دوست و دشمن، علي رغم فشارهاي اوليه وارده در سطح جهاني، دستاوردهاي عظيمي براي ايران و كل جهان اسلام به ارمغان آورد.
در چنين رويارويي‌اي، بايد به پالايش جبهه دشمن نيز پرداخت و فريب خوردگان را از صفوف دشمنان قسم خورده اسلام جدا كرد. هستند كساني كه ارتداد و ارتكاب جرم توسط آغاجري را باور ندارند و تصور مي‌كنند كه ممكن است دادگاه همدان در صدور اين حكم اشتباه كرده يا تحت تاثير جناح بندي‌هاي سياسي قرار گرفته باشد. تشكيل دادگاه تجديد نظر و بررسي دقيق موضوع توسط قضات برجسته و روحاني، اين ترديدها را رفع خواهد كرد و براي كساني كه با اهانت به اسلام مخالفند، ليكن به دلايلي كه ذكر شد، در صف مخالفين اعدام آغاجري قرار گرفته‌اند، حجت خواهد بود و سره از ناسره روشن خواهد گرديد و مخالفين احكام اسلامي بيش از پيش افشاء شده و برخورد با آنان نزد افكار عمومي قابل توجيه تر خواهد شد.
لذا چه آغاجري تقاضاي تجديد نظر بكند و چه تقاضا نكند، تشكيل دادگاه تجديد نظر ضروري و بنا به دستور مقام معظم رهبري لازم است.
در پايان لازم به تاكيد است كه بايد منتظر حكم دادگاه تجديد نظر بود. اينجانب به شخصه اميدوارم كه سب النبي و ارتداد محقق نشده باشد، اما اگر مراجع عالي قضايي به تحقق آن راي دهند، نبايد در اجراي حدود الهي لحظه اي سستي و اهمال صورت پذيرد.

والسلام

/ 0 نظر / 25 بازدید