قسمت چهارم

بسمه تعالي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بحران آلودگی هوا، ريشه‌ها، عواقب و راه‌حل‌ها

راههاي مختلفي براي اصلاح وضعيت موجود وجود دارد. مديريت سفر،  استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي،‌ توسعه مترو، توسعه مخابرات و استفاده از اين امكانات به جاي تردد از جمله اين موارد است. يكي از راه هاي مهم در كاهش ترددها كاهش تقاضاي سفر است،‌ بدين معني كه با اتخاذ تدابيري نياز مردم به تردد كاهش يابد. بخشي از ترددها را مراجعه به ادارات تشكيل مي دهد. با اتخاذ تدابير اداري از جمله با مديريت اطلاع رساني به ارباب رجوع در امور اداري،‌ بويژه اطلاع رساني غير حضوري مي توان بخشي از اين ترددها را كاهش داد. ايجاد و تقويت پايگاه هاي اينترنتي و برقراري دولت الكترونيك مي تواند نقش موثري در آينده ايفا نمايد.

يارانه بنزين و ارزاني فوق العاده قيمت آن نيز از عواملی است كه موجب مصرف بي رويه بنزين و تقويت ميل به استفاده از وسايل حمل و نقل شخصي شده است، ضمن اينكه اختصاص يارانه به بنزين دولت را از امكان اختصاص بودجه بيشتر براي تقويت حمل و نقل عمومي محروم كرده است.

متأسفانه شركت ژاپنی مورد اشاره  در مطالعات خود موضوع كاهش تقاضای سفر را مورد توجّه قرار نداده است.

اطـّلاع رسانی در امور اداری ارباب‌رجوع مزایای مختلفی دارد كه یكی از این مزایا تأثیر مثبتی است كه در حد خود در كاهش آلودگی هوا و در نتیجه كاهش عواقب آلودگی هوا، از جمله كاهش مرگ و میر ناشی از آن بر جای می‌گذارد و به رفع یا جلو گیری از بحران آلودگی هوا كه بخشی از آلودگی محیط زیست را تشكیل می‌دهد  منجر می‌گردد.

مراجعه به ادارات تهران حدود  244 هزار مورد در روز است كه 100 هزار مورد مراجعه روزانه به ادارات تهران كه از طريق اطلاع رسانی قابل اجتناب است كه حدود 41 درصد از مراجعات را تشكيل می دهد. با احتساب يك سفر رفت و يك سفر برگشت برای هر مراجعه اداری می توان گفت كه  با اطلاع رسانی در امور اداری می توان جلوی روزانه 200 هزار سفر شهری و بين شهری را گرفت كه 7/96 درصد آن يعنی 193400 سفر را سفر سواره تشكيل می دهد. اين مقدار سفر سواره  43/1 درصد از 5/13 ميليون سفر سواره (ساكنين تهران و ورودی و خروجی به تهران)‌ را تشكيل می دهد كه با اطلاع رسانی در امور اداری قابل حذف است. ([1])

با اطلاع رسانی در امور اداری می توان مردم را از روزانه 100 هزار مورد مراجعه به ادارات در تهران بی نياز كرد. به عبارتی ديگر با اطلاع رسانی در امور اداری می توان حدود 41 درصد از كل مراجعات به ادارات تهران و حدود 43/1 درصد از كل سفرهای سواره تهران (شامل سفرهای درون شهری ساكنين و سفرهای ورودی و خروجی به تهران) را كاهش داد.

 

در تهران روزانه حدود  13 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، در كل كشور مصرف روزانه بنزین در سال 1383 به طور  متوسّط روزانه 62 میلیون لیتر است. بنابراین اگر فرض شود كه در صورت اطـّلاع‌رسانی غیر حضوری امور اداری به ارباب‌رجوع 43/1 از ترددها و 43/1 درصد از مصرف سوخت در كل كشور كاهش پیدا كند، می‌توان گفت كه روزانه حدود 887 هزار لیتر بنزین در سراسر كشور صرفه جویی خواهد شد.

صرفه جویی دولت در یارانه بنزین از محل كاهش تردد در كل كشور، حاصل از اطـّلاع‌رسانی غیر حضوری به ارباب‌رجوع، سالانه معادل 77 میلیارد و 700 میلیون تومان می‌شود.

 

مصرف بنزین به طور طبیعی موجب آلودگی هوا می‌شود. روزانه ۱۲۰۰ تن آلاینده در هوای تهران پخش می‌شود. ([2])

 ۶۵ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از خودروها است. ([3]) اگر 50 درصد آلودگی‌های شهر تهران ناشی از خودروهای سواری در نظر گرفته شود، در نتیجه 600 تن آلاینده در تهران مربوط به سفرهای سواره در تهران است. اگر اطـّلاع‌رسانی امور اداری بتواند 43/1 درصد ترددهای شهری و به همین نسبت مصرف بنزین و آلودگی هوا را كاهش دهد، در نتیجه از روزانه معادل 58/8 تن و سالانه معادل31310 تن از آلایندگی هوای تهران كاسته خواهد شد.

 

بر اثر اطـّلاع‌رسانی غیر حضوری به ارباب‌رجوع در امور اداری می‌توان سالانه از 4 میلیارد و 812 ميليون تومان زیان ناشی از آلودگی هوای تهران جلوگیری كرد.

 

با اطـّلاع‌رسانی غیر حضوری امور اداری روزانه بيش 5/8 تن و سالانه معادل 3131 تن از آلایندگی هوای تهران كاسته خواهد شد.

 

همانطوربر اساس مطالعات انجام شده در یكی از دانشگاه‌های آمریكا، انتشار هر تن از مواد آلاینده هوا معادل 5300 دلار هزینه‌های جنبی ( بیماری، تخریب ابنیه تاریخی،  كثیف نمودن پوشاک و اثاثیه منازل و ...) بر جوامع تحمیل می‌كند. ([4])

اگر در ایران هزینه هر تن آلاینده يك سوم  رقمي فرض شود كه دانشگاه آمريكايي فوق الذكر محاسبه كرده است در نتیجه با توجّه به رقم 3131 تن آلاینده كمتر در تهران ناشی از اطـّلاع‌رسانی، می‌توان گفت كه سالانه از زیان مالی معادل 5 میلیون و 531 هزار دلار، معادل  بیش از 4 میلیارد و 812 ميليون تومان جلوگیری خواهد شد.

 

بر اثر اطـّلاع‌رسانی غیر حضوری به ارباب‌رجوع در امور اداری می‌توان سالانه از 4 میلیارد و 812 ميليون تومان زیان ناشی از آلودگی هوای تهران جلوگیری كرد.

 

اگر 62 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در كشور با  13 میلیون لیتر مصرف روزانه در تهران مقایسه گردد، می‌توان نتیجه گرفت كه می‌توان با اطـّلاع‌رسانی در امور اداری سالانه حدود 23میلیارد تومان از زیان‌های ناشی از آلودگی هوا در كشور كاست.

با اطـّلاع‌رسانی در امور اداری می‌توان سالانه حدود 23  میلیارد تومان از زیان‌های ناشی از آلودگی هوا در كشور كاست.

 

جدول زير هزينه هاي خسارت به محيط زيست در طي سالهاي 1384 تا 1400 را تا نشان مي دهد. پيش بيني مصرف بنزين در اين سالها با ادامه روند كنوني ملاك محاسبات قرارگرفته است.([5])

 

خسارت به محیط زیست

سال

ميليارد تومان

/ 0 نظر / 52 بازدید